Navigera till sidans huvudinnehåll

Laboratoriemedicin


Kundtjänst laboratoriemedicin

laboratoriemedicin@rjl.se 010-242 20 00

Öppettider
Helgfri måndag-fredag 7.30–16

Länssjukhuset Ryhov
Plan 4
Sjukhusgatan
551 85 Jönköping

Tidsbokning gäller enbart för provtagning när det finns en remiss från vårdgivare.

Patienter ska i första hand boka tid för provtagning via e-tjänsterna på www.1177.se. Om patienten inte har möjlighet, kan de ringa och boka tid via telefon 010-242 64 42.

Områdeschef Transfusionsmedicin Region Jönköpings län
tfn 010-242 23 75

Jönköping

Blodbeställning och förfrågan: Akutlaboratoriet 
tfn 010-242 23 80

Eksjö

Blodbeställning och förfrågan: Serologilaboratoriet 
tfn 010-24 352 82

Värnamo

Blodbeställning och förfrågan: Serologilaboratoriet 
tfn 010-244 76 56 

Tala direkt med en specialist inom diagnostik är en gemensam tjänst för röntgen, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi i Region Jönköpings län. Hit kan läkare ringa för att tala med en specialist om undersöknings- eller provsvar, samt ställa frågor om hur patienten ska utredas, till exempel val av undersökningsmetod. Tjänsten är inte till för att ställa frågor väntetider. Dessa frågor besvaras av sekretariatet inom respektive verksamhet.

Anknytning 144 14 bemannas måndag till fredag klockan 8–16.

Diagnostiska specialiteter som är ansluta till Tala direkt med en specialist inom diagnostik:

  • Radiologi (Jönköping, Eksjö och Värnamo)
  • Mammografi
  • Klinisk patologi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk kemi
  • Klinisk fysiologi

För de flesta analysresultat anges ett referensintervall. Om inget annat anges definieras referensintervallet vanligtvis som det intervall inom vilket 95 % av värdena för friska, vuxna individer återfinns. Gränserna är valda så att 2,5 % återfinns nedanför nedre gränsen och 2,5 % ovanför övre gränsen. I förekommande fall anges köns- och åldersrelaterade referensintervall.

 
Jag som beställer är

Välj etiketter att beställa

Antal att beställa:

Materiel att beställa