Patientnära analysverksamhet


Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård. För att få tillförlitligt analysresultat sker val av metod i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin.

Visa detaljer

Visa