Navigera till sidans huvudinnehåll

Provtagning av personal vid covid-19-misstanke

Covid-19 - Personalprovtagning 

Provtagning av personal med symtom rekommenderas fortsättningsvis på vårdavdelningar, SÄBO/korttidsenhet för äldre, hemsjukvård och hemtjänst och där ska alla fall smittspåras enligt tidigare rutiner.

I öppenvård behöver personal i regel inte provtas utan kan återgå i arbete efter tydlig förbättring och minst ett dygns feberfrihet.

Läs mer på Smittskydd och vårdhygien

Provtagning sker efter beställning på någon av länets tre gemensamma närakuter.
Här hittar du till närakuten (länk). 

Öppettider för beställning och provtagning under helger
Du som medarbetare beställer provtagning via Tele Q, telefon 010–242 56 82 på följande tider:

  • Fredag klockan 16.30–21.00
  • Lördag klockan  7.30–21.00
  • Söndag klockan 7.30–14.00

Annandag jul 26/12 klockan 7.30-21.00
Trettondagen 7.30-21.00

Provtagning sker på samtliga tre närakuter i länet.

Läs provsvaret i journalen via nätet på 1177.se

Du ansvarar själv för att ta del av ditt provsvar genom att logga in i journalen via nätet på 1177.se.