Navigera till sidans huvudinnehåll

Etik i väntrum

Kortversion av filmen

Förslag på frågor att diskutera på arbetsplatsen

  • Hur bemöter vi patienter?
  • Hur är receptionen utformad? Kan andra höra samtalet? Det är svårt att veta i förväg hur samtal kommer utvecklas.
  • Hur är väntrummet utformat? Finns det musik eller TV för att göra det svårare att höra samtal eller leda bort uppmärksamhet?
  • Hur tydlig är information och skyltning om var man ska vänta och var man ska anmäla sig?
  • Hur ropar vi upp patienter? Använder vi endast förnamn eller fler uppgifter än vad som egentligen behövs?
  • Var samtalar vi med patienter? Kan andra höra samtalet? Väntar vi tills man nått behandlingsrummet? Hur säkrar vi sekretessen i behandlingsrum och på vårdsalar där patienterna skiljs åt enbart med ett draperi?