Navigera till sidans huvudinnehåll

Filmer om etik och bemötande

Vi möter människor varje dag

Filmen är producerad av Region Kalmar län med inspiration från Cleveland Clinic i USA. Den vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

Tanken är att filmen ska tilltala flera sinnen. Genom att fördjupa vår förståelse i vanliga vardagssituationer vill vi fördjupa förståelsen för hur otroligt viktigt vårt bemötande är även i vardagen.

Empathy: The human connection to Patient Care

Den amerikanska förlagan till Region Kalmar läns film "Vi möter människor varje dag".

Var ska jag ligga sen?

Var ska jag ligga sen är en film att använda som diskussionsunderlag vid vårdundervisning, läkarutbildning eller fortbildning av sjukvårdspersonal. I filmen korsklipps gripande berättelser med varandra. Scenerna är korta och ofta starkt känsloladdade. Filmen ställer frågor på sin spets men ger inga svar.

Filmen finns inte i Etisk verktygslåda, men kan lånas på sjukhusbiblioteken!

Förberedelser

Förbered visning av filmen så att budskapet når fram på ett bra sätt.
För att åstadkomma förändring bör filmen visas i sammanhang där det ges tillfälle att föra resonemang och använda kraften som reflektioner hos de som ser filmen ger.

Fundera över sammanhanget och om det finns tid för reflektion och diskussion efter filmen har visats.

Förbered dig på att filmen väcker känslor och fundera över vilka frågor som kan tänkas komma upp. Använd gärna någon eller några av frågorna nedan som utgångspunkt:

  • Vilka känslor och tankar väcker filmen hos dig?
  • Hur möter jag människor i vardagen?
  • Vad är gott bemötande för dig?
  • Hur kan vi utveckla vårt arbete med bra bemötande i fokus?
  • Minns du någon händelse på jobbet där ditt bemötande spelade roll?
  • Beskriv några personer som du mött i ditt jobb. Kan du sätta ord på några händelser/tankar som kan vara centrala för dem vid ert möte?