Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp äldres hälsa

Ordförande

Björn Westerlind, överläkare
Geriatriska kliniken, Jönköping

Ledamöter

Louise Tranmo, distriktsläkare
Vårdcentralen Lokstallarna, Jönköping

Alexandra Svensson, specialistläkare
Vetlanda vårdcentral och Landsbro vårdcentral

Carmen Deva, distriktsläkare
Landsbro vårdcentral

David Karlsson, överläkare
Medicin- och geriatrikklinken, Värnamo

Gabriela Picu, specialistläkare
Medicin- och geriatrikklinken, Eksjö

Joel Holmqvist, specialistläkare
Geriatriska kliniken, Jönköping

Karl-Martin Hjälmdahl, överläkare
Medicin- och geriatrikklinken, Eksjö

Jessica Johansson, sjuksköterska
Geriatriska kliniken, Jönköping

Åsa Hamringer, demenssamordnare
Jönköpings kommun

Administrativt stöd

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping