Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp äldres hälsa

Ordförande

Björn Westerlind, överläkare
Geriatriska kliniken, Jönköping

Ledamöter

Louise Tranmo, distriktsläkare
Vårdcentralen Lokstallarna, Jönköping

Alexandra Svensson, specialistläkare
Bra Liv Vetlanda vårdcentral och Bra Liv Landsbro vårdcentral

Carmen Deva, distriktsläkare
Bra Liv Landsbro vårdcentral

David Karlsson, överläkare
Medicin- och geriatrikklinken, Värnamo

Gabriela Picu, specialistläkare
Medicin- och geriatrikklinken, Eksjö

Joel Holmqvist, specialistläkare
Geriatriska kliniken, Jönköping

Karl-Martin Hjälmdahl, överläkare
Medicin- och geriatrikklinken, Eksjö

Jessica Johansson, sjuksköterska
Geriatriska kliniken, Jönköping

Åsa Hamringer, demenssamordnare
Jönköpings kommun

Deema Said, arbetsterapeut
Läkarhuset Öster vårdcentral, Jönköping

Cajsa Jansson, arbetsterapeut
Bra Liv Gnosjö vårdcentral

Elisabeth Miller Hellqvist, kurator
Bra Liv Sävsjö vårdcentral

Marie-Louise Tälth, distriktssköterska
Bra Liv Eksjö vårdcentral

Poulina Gunninge, specialistsjuksköterska psykatri
Nässjö läkarhus

Kalle Svensson, fysioterapeut
Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Per Karlsson, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Administrativt stöd

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Jönköping