Navigera till sidans huvudinnehåll

Utbildning i fördjupad försäkringsmedicin för ST-läkare och motsvarande nivå (1 dag)

Kommande utbildningstillfällen

2023

  • 31 jan, kl 08.00-12.00 hemstudier + webbutbildning, 13.00-14.30 digital föreläsning och frågestund, 14.30-16.30 fortsättning hemstudier + webbutbildning
  • 19 sept, kl 08.00-12.00 hemstudier + webbutbildning, 13.00-14.30 digital föreläsning och frågestund, 14.30-16.30 fortsättning hemstudier + webbutbildning

Om utbildningen

Delmål b4:

  • Kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av den enskilda patienten.
  • Kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården.

Kursens syfte:

  • Att deltagarna ska känna sig mer nöjda med att hantera sjukskrivningar genom ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i sjukskrivningsprocessen och kunskap om bemötandes betydelse.
  • Att deltagarna ska få kunskap om innehåll i Läkarutlåtande för sjuk-/aktivitetsersättning.

Utbildningen riktar sig i första hand till ST-läkare och i mån av plats även till andra professioner som har behov av fördjupad kunskap i försäkringsmedicin.

Utbildningen genomförs av Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan. 

Anmälan

ST-läkare anmäls genom att man startar sitt ST-block där försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk kurs.

Rehabkoordinator anmäler sig till astrid.nordvall.persson@rjl.se senast 1 vecka innan kursstart. ST-läkare är prioriterad grupp och rehabkoordinatorer erbjuds att delta i mån av plats.

Kontaktpersoner

Astrid Nordvall Persson
Processledare
073-0568737
astrid.nordvall.persson@rjl.se   

Representant från studierektorsorganisationen
ST-läkare: Anna-Karin Ståhl

Administrationen sköts via
Futurum, Region Jönköpings län
studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se