Navigera till sidans huvudinnehåll

Viktiga datum för rehabkoordinatorer 2023

JANUARI

2023-01-11
Reko-råd, kl 13.15-14.00, via länk

2023-01-30
Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo  - primärvård och klinik. Konferensrum Iris plan 3 Värnamo sjukhus kl 13.30-16.00

FEBRUARI

2023-02-01
Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköping - primärvård och klinik.
Konferensrum Rocksjön Ryhovs sjukhus kl 13.30-16.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård och klinik 
Konferensrum Ulf Sparre Gula villan kl 13.30-16.00

2023-02-28
Reko-råd, kl 13.15-14.00, via länk

MARS

2023-03-21

Seminarium gruppbehandling långvarig smärta,
digitalt kl 13.00-16.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård,
digitalt kl 09.30-12.00

Nätverk för rehabkoordinatorer inom psykiatrin i länet,
digitalt kl 09.00-12.00

2023-03-22
Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköping - primärvård,
digitalt kl 13.30-16.00

2023-03-27
Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo - primärvård, 
digitalt kl 13.30-16.00

Nätverk för rehabkoordinatorer, Rehabcentrum,
digitalt kl 13.00-16.00

2023-03-28
Nätverk för rehabkoordinatorer, Rehabmedicin,
digitalt kl 10.00-12.00

APRIL

2022-04-26
Reko-råd, kl 13.15-14.00 via länk

MAJ

2023-05-02
Introduktionsdag nya rehabkoordinatorer. Regionens hus 08:30-15:30

2022-05-21
Rehabkoordinatorer länsgemensamt all specialiserad vård,
digitalt kl 09.30-12.00

2023-05-29
Nätverk för rehabkoordinatorer, Värnamo - primärvård, 
digitalt kl 13.30-16.00

2023-05-30
Nätverk för rehabkoordinatorer, Höglandet - primärvård, digitalt
kl 09.30-12.00

2023-05-31
Nätverk för rehabkoordinatorer, Jönköping - primärvård,
digitalt kl 13.30-16.00

SEPTEMBER

2022-09-27
Introduktionsdag nya rehabkoordinatorer. Qulturum
kl 08.30-15.30. Anmälan via LoK.