Navigera till sidans huvudinnehåll

God läkemedelsterapi hos äldre

Socialstyrelsen har tagit fram material, indikatorer och lathundar, för att stödja arbetet för god läkemedelsterali hos äldre.

Indikatorerna kan användas både på individuell nivå och gruppnivå.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen

Utifrån indikatorerna har Läkemedelskommitten tagit fram en lathund i form av ett kort:

Äldre och läkemedel, lathund

Verksamheter inom Region Jönköpings län kan beställa kortet/lathunden via Raindance.  Artikelnummer: 90142400

Verksamheter utanför Region Jönköpings län beställer via mejl till inkop@rjl.se. Ange artikelnummer, leveransadress och kundnummer 418436.

Vid frågor kring beställning kontakta: Länsförsörjningens kundservice, 010- 24 13 333.