Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Region Jönköpings län arbetar för att vara bästa platsen att åldras på. Folkhälsoarbetet syftar till att stärka äldres fysiska, sociala, psykiska och existentiella hälsa. Detta arbete pågår kontinuerligt. Insatser, kartläggning och utbildningar sker i samverkan inom regionen och med kommun, civilsamhälle och näringsliv. Nedan följer ämnesområden, metoder och verktyg som syftar till att främja hälsa hos äldre i länet. Sektion folkhälsas roll kan vara coachande, kunskapsbärande, strategisk eller brobyggande för ökat folkhälsoarbete i Region Jönköpings län.