Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn och unga

Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering. Förutsättningar och förhållanden under uppväxtåren har stor betydelse för vår hälsa under hela livet. Region Jönköpings län arbetar för trygga och goda uppväxtvillkor och för en jämlik hälsa över länet. Vi ansvarar för att sprida kunskap och verka för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos våra barn och unga.