Navigera till sidans huvudinnehåll

ESTHER förbättringscoachutbildning 2021-2022

Utbildningen till ESTHER förbättringscoach är öppen för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Kursen pågår mellan oktober och maj.

Vi erbjuder en omfattande introduktion till personcentrerat kvalitets- och förbättringsarbete inom vård och omsorg. Vårt ständiga fokus är på vad som är bäst för Esther.

Inbjudan

Kursplan

Årsbok

Kontaktpersoner

Administrativa frågor och meddelande om eventuell frånvaro under utbildningen:

Marina Hedin
Kurskoordinator
marina.hedin@rjl.se

Frågor om programmet:

Susanne Lundblad
Utvecklingsledare, Qulturum
susanne.lundblad@rjl.se

"Esthrar" som deltar, personer med erfarenhet som patient/närstående:

Bollplank

Bildspel och presentationer

ESTHER-coach arbetsbok

ESTHER-coach årsbok - mall

Årsbok - presentation som stöd

Årsbok - film som stöd

Mall till poster