Navigera till sidans huvudinnehåll

Journalgranskning vårdprevention

Styrgrupp vårdprevention har beslutat att det ska göras journalgranskning av vårdprevention för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. Granskningen sker 2 gånger/år per vårdenhet, då i mars och oktober.

Tillvägagångssätt 

Man granskar 10 journaler per avdelning och granskningstillfälle, oavsett ålder och man utgår från inskrivningsöversikt/enhetsöversikten i Cosmic från mars/oktober för en eller flera dagar för att få ihop 10 journaler att granska. Man börjar överst på inskrivningsöversikten/enhetsöversikten och svaren matas därefter in i Esmaker och svarsrapporter hämtas därifrån.

Frågor i Esmaker

Fall

 1. Finns riskbedömning för fall dokumenterad i status? 
 2. Finns risk för fall?
 3. Finns Generell vårdplan(GVP) för fall?
 4. Finns utvärdering av åtgärder och mål i GVP? 

Trycksår

 1. Finns anteckning om trycksår/ej trycksår vid ankomst i status?
 2. Finns riskbedömning för trycksår dokumenterad i status? 
 3. Finns risk för trycksår?
 4. Finns GVP vid risk för trycksår? 
 5. Finns utvärdering av åtgärder och mål i GVP?

Undernäring

 1. Finns riskbedömning för undernäring dokumenterad i status? 
 2. Finns risk för undernäring?
 3. Finns GVP vid risk för undernäring? 
 4. Finns utvärdering av åtgärder och mål i GVP? 

Ohälsa i munnen

 1. Finns riskbedömning av munhälsa dokumenterad i status? 
 2. Finns risk för ohälsa i munnen?
 3. Finns GVP vid risk av munhälsa? 
 4. Finns utvärdering av åtgärder och mål i GVP?