Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Fysioterapi

Sjukgymnaster/Fysioterapeuter arbetar även med sjukdomsförebyggande insatser, framför allt inom fysisk aktivitet. Socialstyrelsen ger ut riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder med rekommendationer för evidensbaserade åtgärder för fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholprevention.