Fysioterapi


Sjukgymnaster/Fysioterapeuter arbetar även med sjukdomsförebyggande insatser, framför allt inom fysisk aktivitet. Socialstyrelsen ger ut riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder med rekommendationer för evidensbaserade åtgärder för fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholprevention.

Visa detaljer

Visa