Navigera till sidans huvudinnehåll

Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

NUR vänder sig till personer som är sjukskrivna eller som är i riskzonen för sjukskrivning, till följd av stressrelaterad ohälsa, såsom utmattningssyndrom.

NUR bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress.

Behandlingen på NUR sker i grupp och kombinerar samtal och aktiviteter i naturen. Vi använder oss av skogen, trädgården och djur. Våra aktiviteter följer årstiderna och varierar därför över året. Aktiviteterna är kravlösa utan fokus på prestation.

I gruppsamtalen inriktar vi oss bland annat på att öka kunskapen om mekanismerna vid stress, vikten av balans mellan aktivitet och återhämtning och individens förmåga att hantera sin livssituation.

Patienten kommer till oss för behandling två gånger/vecka under en tioveckorsperiod. NUR är en arbetslivsinriktad rehabilitering, med målsättning att skapa en hållbar återgång till arbetslivet.

Patienterna remitteras till NUR via sin vårdenhet.

Verksamheten är förlagd till Region Jönköpings läns Tenhults naturbruksgymnasium i Klevarp.

Kontakt

Remissfrågor

Anna Ladefoged
leg. Arbetsterapeut
0722 375795

Övriga frågor

James Chadwick
Teamledare/Trädgårdsmästare
0704 290510

Camilla Alveglim
leg. Psykolog

Planerade kurser

  • Vecka 44 2022
  • Vecka   4 2023

Remittea

Använda den ”gamla remissblanketten”.

Den hittar ni Cosmics blankettbibliotek/Övriga/Grön rehabilitering.

Under Frågeställning, fundera över:

  • Var i rehabiliteringskedjan befinner sig patienten?
  • Finns rehabiliteringsplanering för återgång till arbete?
  • Har avstämningsmöte nyligen varit aktuellt?
  • Finns utredning från PRteam eller motsvarande rehabiliteringsutredning?

Under Hälsoproblem, fyll i:

  • Aktuell anamnes.
  • Aktuella diagnoser.
  • Vilka ytterligare åtgärder har gjorts eller vilka behandlingar får eller har patienten fått med tanke på nuvarande hälsoproblem?

Remissen skickas brevledes till:

Naturunderstödd rehabilitering
Tenhults naturbruksgymnasium
Huskvarnavägen 28
561 61  Tenhult

OBS! Externpost inom Region Jönköpings län

Styrgrupp naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Verksamhetsansvarig
Tenhults naturbruksgymnasium 
Andreas Fanemo