Navigera till sidans huvudinnehåll

Filmer med patienters erfarenheter av rehabilitering efter covid-19

Patient med lätta kvarstående behov av rehabilitering

Susanne berättar om sina upplevelser från sjukdomstiden i covid-19 och besvären med orkeslöshet, nedsatt lukt- och smak, ont i bröstet, andfåddhet och viktminskning. Hon beskriver även kognitiv påverkan i samband med sjukdomen. Efter 12 veckor mår Susanne mycket bättre och har börjat jobba deltid, men har fortfarande problem med trötthet. Kontakten med vården upplever hon fungerat tillfredsställande. Susannes råd till andra: stäng inte in dig – försök att komma ut åtminstone en stund.

Film: Patient med lätta kvarstående behov av rehabilitering 

Patient med måttliga kvarstående behov av rehabilitering

Svante Westerberg berättar sina erfarenheter från insjuknandet i covid-19 i samband med en skidresa, om sjukdomsförloppet och om vården på sjukhuset. I filmen beskrivs också tiden efter tillfrisknandet som kännetecknas av påtaglig trötthet, ont i axlar, dock inga problem med smak och aptit. Bland kvarstående besvär upplever Svante muskelsvaghet och trötthet redan vid lättare fysisk ansträngning trots tidigare bra fysisk form. I tidigare fas efter sjukdomen upplevde han också påverkan av den kognitiva förmågan som svårighet att hitta ord och viss svårighet att förklara saker. Under sjukdomstiden hade han sömnsvårigheter och ångest som eventuellt kunde bero på medicin. Svante har inte haft kontakt med vården efter tillfrisknandet.

Film: Patient med måttliga kvarstående behov av rehabilitering

Patient med svåra kvarstående behov av rehabilitering, bakgrund

Anne Ekström berättar om bakgrunden till insjuknandet i covid-19 i samband med skidsemester och det snabba sjukdomsförloppet. Hon beskriver vård på Infektionskliniken, IVA och på covid-avdelningen. Den sammanlagda tiden på sjukhuset blev 38 dagar, varav 12 dagar nedsövd i respirator. Efter ytterligare 12 dagar på korttidsboende kom Anne hem och tycker att det fungerar bra.

Film: Patient med svåra kvarstående behov av rehabilitering, bakgrund

Patient med svåra kvarstående behov av rehabilitering, feedback

I filmen beskriver Anne sina upplevelser från rehabilitering på covid-avdelningen. Hon tyckte att det var hårda träningspass i början på grund av svaghet och hjärntrötthet, men det gick allt bättre med tiden. Annes feedback från rehabiliteringen:

  • korta och frekventa träningspass med fysioterapeut
  • bra att bli pushad
  • bra med stöd i form av verktyg och träningsprogram

Anne beskriver också sin vistelse på korttidsboende, där hon saknade stöd i rehabiliteringen och anpassad proteinrik mat. Annes önskemål för uppföljning vid hemgång:

  • fortsatt träning tillsammans med en fysioterapeut gärna 1 gång i veckan och med mer avancerat program för att utveckla sin styrketräning fortsättningsvis
  • uppföljning och mätning av framstegen och konditionen

Film: Patient med svåra kvarstående behov av rehabilitering, feedback

Patient med svåra kvarstående behov av rehabilitering, fysioterapi

Anne berättar om sina erfarenheter och rehabiliteringsbehov efter vård på IVA. Hon beskriver rehabiliteringsinsatserna och stöd med hjälpmedel från de första stegen med rullator till koordinationsträning och styrketräning. Med hjälp av korta men bestämda träningspass och lite push från personalen blev återhämtningen snabbare än förväntat.

Anne beskriver också tiden på korttidsboende, där hon saknade lite mer handfasta rehabiliteringsinsatser. Vad gäller rehabilitering hemma önskar hon mer avancerat träningsprogram för fortsatt träning av muskelstyrka och en uppföljning gärna veckovis som även kan vara digital.

Film: Patient med svåra kvarstående behov av rehabilitering, fysioterapi

Rehabilitering efter covid-19, nutrition

Anne beskriver sina erfarenheter från korttidsboendet och rehabiliteringsbehoven vad gäller nutrition och specialkost. Hennes önskemål var mer anpassad mat på grund av nedsatta lukt- och smaksinnen samt proteinrik mat som hon behövde för återhämtning och snabbare läkning av trycksår. Hon berättar också om den skriftliga informationen om kost som hon fick vid utskrivningen från sjukhuset och vid hemgång.

Film: Rehabilitering efter covid-19, nutrition

Patient med svåra bestående rehabiliteringsbehov, psykologiskt stöd

Anne beskriver den psykologiska påverkan efter vård i respirator och besvär med ångest, förvirring, svårigheter med minnet, sammanhang samt talsvårigheter. Hon berättar om betydelsen av rehabiliteringsinsatser på sjukhuset och hemma både för egen del och för anhöriga.

Film: Patient med svåra bestående rehabiliteringsbehov, psykologiskt stöd

Patient med svåra bestående rehabiliteringsbehov, samordning

Anne berättar om sina förväntningar efter sjukhusvård och om samordning av rehabiliteringsinsatser på korttidsboendet. Hon understryker vikten av en tydlig rehabiliteringsplan och samordning mellan sluten vård och kommunal verksamhet.

Film: Patient med svåra bestående rehabiliteringsbehov, samordning

Patient med svåra bestående rehabiliteringsbehov, uppföljning

Anne berättar om rehabiliteringsinsatser efter IVA och sjukhusvistelsen vad gäller träning och nutrition. Hon lyfter fram fördelar med samordning och uppföljning av rehabiliteringsinsatser på olika vårdplatser och hemma utifrån patientens behov och förutsättningar Samt vikten av att följa upp och mäta patientens framsteg.

Film: Patient med svåra bestående rehabiliteringsbehov, uppföljning