Navigera till sidans huvudinnehåll

Funktionsstatus efter Covid-19

Balanstester

Efter covid-19 är följande balanstester lämpliga för att bedöma patientens funktionsstatus:

Balanstester

Bergs balanstest, Fysioterapeuterna

6-minuters gångtest

Utrustning

Stol, tidtagarur, pulsoximeter, blodtrycksmätare, Borg CR-10-skala (andfåddhet, bentrötthet). Uppmätt sträcka på 30 m med längdmarkeringar. En kon placeras på golvet vid start och mål (en konbredd in). Bekväma skor används. Gånghjälpmedel får användas (anteckna detta under kommentarer). Extra oxygen får användas till syrgaspatienter.

För undersöka prognos så görs 1 test.

Endast utvalda fall - För att utvärdera effekten av intervention görs 2 test och det bästa resultatet registreras.

Protokoll för 6-minuters gångtest (tillfällig version)

Genomförande

Försökspersonen ska sitta och vila i 15 minuter före utgångsvärden noteras.

Förklara test/uppgiften för patienten.

Syftet med testet är att gå så långt som möjligt på 6 minuter. Du kommer gå mellan dessa markeringar så många gånger som möjligt under 6 minuter.

Jag kommer att tala om när varje minut passerat och vid 6 minuter kommer jag att be dig stanna där du är. Sex minuter är en lång tid så du kommer att bli ansträngd. Det är tillåtet att sänka farten, att stanna och att vila vid behov, försök börja gå igen så snart du kan.

Kom ihåg att syftet att gå SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT på 6 minuter, men spring eller jogga inte.

Har du några frågor?

Gör mätningarna före testet och starta testet:

Start Du kan börja gå nu
1 min Du jobbar på bra. Du har 5 minuter kvar.
2 min Fortsätt på samma sätt. Du har 4 minuter kvar.
3 min Du jobbar på bra. Du har gått halvvägs.
4 min Fortsätt på samma sätt. Du har bara 2 minuter kvar.
5 min Du jobbar på bra. Du har bara 1 minut kvar.
6 min Stanna där du är.


Andfåddhet/bentrötthet (Borg CR-10):

0 Inte alls
0,5 Extremt svag
1 Mycket svag
2 Svag
3 Måttlig
4 Ganska stark
5 Stark
6  
7 Mycket stark
8  
9  
10 Extremt stark
Maximal


Be patienten att vila om ≤ 80% i saturation.

Normalvärden 6-minuters gångtest:

Normalvärden ålder 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Fallbenägna 65-90
Män 500 524 528 500 488 222±45
Kvinnor 504 510 500 500 466 99±51

Sunnaas ADL index

Utrustning

Bedömning på avdelning eller I hemmiljö. Patienten använder de hjälpmedel som brukar användas av patienten.

Bedömningsmanual

1. ÄTA

Finfördela mat, inta föda, tugga och svälja.

1.0 Måste ha hjälp med allt födointag.

1.1 Måste ha hjälp av annan person i ätsituationen eller hjälp med att reglera matintag.

1.2 Äter själv med hjälpmedel eller särskild tillrättaläggning, t.ex. på förhand portionerad mat. Inte beroende av annan persons hjälp i ätsituationen.

1.3 Äter själv.

2. KONTINENS

Kontroll av urin och avföring.

2.0 Har ingen kontroll. Inkontinent och måste ha hjälp med allt.

2.1 Måste ha någon hjälp, t.ex. att byta kateterpåse, byta blöjor, använda uridom.

Kan säga ifrån när hon/han behöver hjälp.

2.2 Använder hjälpmedel och sköter dessa själv, t.ex. kateter, uridom.

Tillfredsställande hygien.

2.3 Kontinent med avseende på urin och avföring och klarar allt själv.

För ryggmärgsskadade (RMS) ersätts KONTINENS med punkten BLÅSTÖMNING. Punkten beskriver tömningsregim och även att utföra det själv.

2.0 Kan inte utföra blåstömningen. Måste ha hjälp med allt.

2.1 Måste ha någon hjälp t.ex. med förflyttning, byta blöjor, tömma påse.

2.2 Kan utföra blåstömning själv, men behöver tillrättaläggning, t.ex. toastol eller säng.

2.3 Utför blåstömning själv under alla förhållanden.

3. FÖRFLYTTNING INOMHUS

Ta sig fram i bostad och på arbetsplats.

3.0 Måste ha hjälp med all förflyttning. Kan inte köra ev. rullstol själv.

3.1 Måste ha hjälp någon gång ibland. Behöver hjälp med eller måste påminnas om bromsar. Tar sig fram på plant underlag. Klarar inte trösklar, små hinder eller att öppna dörrar. Måste ha hjälp av annan person vid gång, p.g.a. bristande säkerhet, orienteringsförmåga, nedsatt syn eller liknande.

3.2 Tar sig fram med hjälpmedel under säkra förhållanden. Kan använda trygghetslarm.

3.3 Rör sig själv inomhus utan hjälpmedel. Tar sig upp från golvet själv.

4. TOALETTBESÖK

Sätta sig på toaletten, torka sig och ta på sig kläderna i samband med toalettbesök.

Tillfredsställande hygien.

4.0 Måste ha hjälp hela tiden, ev. hjälp av fler än en person på toaletten.

4.1 Behöver varje gång lite hjälp av en person som stöd, till hygien, dra upp byxor och liknande eller påminnelse om att gå på toaletten i tid.

4.2 Sköter toalettbesök själv, men behöver hjälpanordning såsom stödhandtag, closomat mm. Utför själv under säkra förhållanden, har ev. bristande hygien.

4.3 Sköter toalettbesök utan hjälp eller hjälpmedel med tillfredsställande hygien.

För RMS ersätts med punkten TOALETTBESÖK med punkten

TARMTÖMNING. Punkten beskriver tömningsregim och även att utföra det själv.

4.0 Kan inte utföra tarmtömning.

4.1 Behöver lite hjälp av en person, t.ex. med förflyttning eller kläder.

4.2 Utför tarmtömning själv men behöver tillrättaläggning, t.ex. toastol eller säng. Utför tarmtömning själv.

5. ÖVERFLYTTNING

Flytta sig från säng till stol, rullstol till toalett, i och ur säng. Till toalett eller dusch/toalettstol.

5.0 Kan inte överflytta sig själv, behöver mycket hjälp av annan person även vid användning av hjälpmedel (t.ex. personlyft).

5.1 Behöver lite hjälp av annan person eller överflyttar sig själv, men behöver tillsyn, ev. av säkerhetsskäl.

5.2 Utför överflyttning själv med hjälpmedel, stödhandtag eller liknande, eller på platser där situationen är tillrättalagd och under säkra förhållanden.

5.3 Utför all överflyttning själv.

6. AV/PÅKLÄDNING

Ta av och på sig vardagskläder (inklusive BH, strumpor, skor och ytterkläder) och med ett acceptabelt utseende.

6.0 Kan inte klä av eller på sig själv.

6.1 Kan delvis klä sig, behöver hjälp med skor, skjortknappar, ev. skena eller liknande. Behöver motivering, eller viss tillsyn så att kläderna sitter riktigt på, eller hjälp med att välja ändamålsenliga kläder. Klär av eller på sig själv. Kan själv, men använder orimligt lång tid och mycket energi.

6.2 Klär sig själv med hjälpmedel, anpassade, omsydda eller specialmärkta kläder, utelämnar enstaka svåra plagg eller skosnören mm. Utförs inom rimlig tid och energiförbrukning.

6.3 Klär sig helt själv.

7. DAGLIG HYGIEN

Tvätta sig (inklusive hålla ordning på tvättlappar, handdukar och kranar), borsta tänder, kamma håret, raka sig och observera trycksår på sätet. Tillfredsställande hygien.

7.0 Kan inte tvätta eller sköta sig själv.

7.1 Tvättar och sköter sig delvis själv, men måste ha hjälp, tillsyn, motivering eller instruktion av annan person, ev. av säkerhetsskäl. Kan själv men tar orimligt lång tid och mycket energi.

7.2 Tvättar och sköter sig själv med hjälpmedel eller tillrättaläggning. Har ev. bristande hygien. Utförs inom rimlig tid och energiförbrukning, och under säkra förhållanden. Tar ev. ansvar för att andra observerar trycksår på sätet.

7.3 Utför personlig skötsel tillfredsställande. Observerar själv ev. trycksår på sätet.

8. MATLAGNING

Tillaga fika med kaffe/te. Tillaga enkel varm måltid (använda en kokplatta). Öppna matförpackning.

8.0 Kan inte laga någon mat själv.

8.1 Kan laga någon mat själv, men behöver hjälp med enklare saker, t.ex. kan inte bemästra spisen, har stora problem med användandet av redskap, dålig planering och använder orimligt lång tid. Behöver motivering eller tillsyn, ev. av säkerhetsskäl.

8.2 Lagar mat själv med hjälpmedel eller tillrättaläggning, och under säkra förhållanden, t.ex. färdigskuret bröd, värmer färdiglagad mat. Utförs inom rimlig tid och energiförbrukning. Öppnar förpackning med hjälpmedel.

8.3 Lagar mat själv med tillfredsställande kosthållning och hygien. Inget problem med förpackningar.

9. BAD/DUSCH

Bada eller duscha inklusive använda kranar.

Torka sig och klä av/på sig.

9.0 Kan inte bada/duscha utan hjälp av annan person hela tiden.

9.1 Badar/duschar med någon hjälp av annan person, t.ex. behöver hjälp med kranar, av/påklädning eller av säkerhetsmässiga skäl. Behöver hjälp med att komma igång med bad eller dusch.

9.2 Badar/duschar själv med hjälpmedel, t.ex. duschstol, stödhandtag, termostatblandare eller liknande. Torkar och klär sig själv, ev. med tillrättaläggning och under säkra förhållanden. Ev. bristande hygien.

9.3 Duschar/badar själv, på eget initiativ. Tillfredsställande hygien.

10. HUSHÅLLSARBETE

Utföra hushållsarbete som diskning, städning, klädvård och ha översikt över hushållet och nödvändiga arbetsuppgifter.

10.0 Kan inte utföra något hushållsarbete.

10.1 Kan utföra lite hushållsarbete, t.ex. damma, diska, lättare tvätt mm. Måste ha hjälp med tyngre hushållsarbete eller hjälp av annan person med att ha översikt över vad som måste göras och planering av arbetet. Behöver hjälp med inköp. Kan själv men använder orimligt mycket tid och energi.

10.2 Utför hushållsarbete med hjälpmedel, tillrättaläggning eller planering av situationen, under säkra förhållanden.

10.3 Utför allt hushållsarbete själv och tar initiativ till att göra nödvändiga uppgifter. Organiserar själv inköp.

11. FÖRFLYTTNING UTOMHUS

Förflytta sig ut ur bostaden, utföra nödvändiga ärenden och ta sig runt till vänner, familj och kunna utnyttja kulturerbjudanden.

11.0 Kan inte ta sig ut ur bostaden själv, eller förflytta sig utan hjälp hela tiden.

11.1 Kan klara något själv, t.ex. köra rullstol på plant underlag, men behöver hjälp vid backar, trottoarkanter m.m.

Måste ha lite stöd av annan person ut ur bostaden eller vid gång ute och i och ur bil.

Kan inte orientera sig på egen hand.

Kan själv men använder orimligt mycket tid och energi.

11.2 Tar sig ut under säkra förhållanden med hjälpmedel och/eller tillrättaläggning, t.ex. rullstol, utomhusramper, trappräcke, kryckor, rollator, specialbyggd bil eller liknande.

Använder själv färdtjänst.

Handlar själv det nödvändigaste.

11.3 Tar sig runt överallt, utan hjälpmedel eller hjälpåtgärder. Sköter alla inköp.

Använder allmänna kommunikationer och/eller kör bil som inte är anpassad.

12. KOMMUNIKATION

Förmedla och ta emot information, använda telefon och porttelefon. Förmåga att tillkalla hjälp.

12.0 Ingen funktionell kommunikation.

12.1 Kan förmedla enkla meddelande, svara ja/nej på frågor, eller använda nonverbal kommunikation. Måste ha direkt kontakt med en person. Kan använda kommunikationssystem med hjälp av en person.

12.2 Använder kommunikationshjälpmedel såsom telefon med hjälpmedel, larmsystem eller kommunikationshjälpmedel, t.ex. pektavla, kommunikator, ADB etc. på egen hand.

12.3 Inga kommunikationsproblem. Behöver inte trygghetslarm. Tar sig själv till telefonen vid fall.

Handstyrka

Utrustning

Jamar handdynamometer alternativt Grippit.

Genomförande

Ange medelvärde av tre försök. Se manual.

Referensvärden kvinnor, kg:

 

10%

 

15%

 

50%

 

15%

 

10%

 

Ålder

20-24

22

19

25

22

28

26

32

29

35

32

25-29

21

18

24

21

28

25

31

28

34

32

30-34

20

17

23

21

27

24

30

28

34

31

35-39

20

16

23

20

26

24

29

27

33

30

40-44

19

16

22

20

25

23

29

26

32

29

45-49

18

15

21

19

25

22

28

26

31

29

50-54

17

15

20

18

24

22

27

25

30

28

55-59

17

14

20

17

23

21

27

24

30

28

60-64

16

13

19

17

23

20

26

24

29

27

65-69

15

12

18

16

22

20

25

23

29

26

70-74

15

12

18

15

21

19

24

23

28

25

75-79

14

11

17

15

20

18

24

22

27

25

80-84

13

10

16

14

20

18

23

21

26

24

Referensvärden män, kg:

 

10%

 

15%

 

50%

 

15%

 

10%

 

Ålder

20-24

44

41

50

46

57

53

63

59

68

64

25-29

43

39

48

44

54

51

61

57

66

62

30-34

41

37

46

43

53

49

59

55

64

60

35-39

39

35

44

41

51

47

56

53

63

58

40-44

36

34

42

39

49

45

54

51

61

56

45-49

34

31

40

37

47

43

53

48

59

54

50-54

33

29

38

35

45

41

51

47

56

53

55-59

31

28

36

33

43

39

49

45

54

51

60-64

29

25

34

31

41

37

47

44

53

49

65-69

27

24

32

29

39

35

44

42

50

47

70-74

24

22

30

27

37

34

43

40

48

45

75-79

23

20

28

25

34

32

41

38

46

44

80-84

21

18

26

24

33

30

39

36

44

41

Montreal Cognitive assessment (MOCA)

Symbol Digit Modalities Test (SDMT)

Host-PEF

Utrustning

PEF-mätare med plaströr kopplat till mask.

Genomförande

I sittande be patienten att ta ett djupt andetag och hosta i masken. 3 hostningar utförs och det bästa resultatet registreras.

Referensvärden:

PCF L/min

Hosta

Risk för respiratoriska komplikationer

> 360

Effektiv

Nej

270-360

Svag

Låg

160-270

Mycket svag

Moderat

< 160

Icke fungerade

Hög

Timed-stands Test (TST)

Utrustning

Stol, tidtagarur, saturationsmätare

Genomförande

10 uppresningar från sittande på stol, notera om skor används eller ej. Ta saturation innan och efter test.

Referensvärden:

 

           Kvinnor

              Män

Ålder (år)

Medel (sek)

Övre gräns (sek)

Medel (sek)

Övre gräns (sek)

20

10,9

16

8,8

12,3

25

11,8

16,8

9,8

13,3

30

12,6

17,6

10,8

14,2

35

13,4

18,5

11,7

15,2

40

14,3

19,3

12,7

16,2

45

15,1

20,1

13,7

17,2

50

15,9

20,9

14,7

18,1

55

16,8

21,8

15,6

19,1

60

17,6

22,6

16,6

20,1

65

18,4

23,5

17,6

21,1

70

19,3

24,3

18,5

22

75

20,1

25,2

19,5

23

80

20,9

26,1

20,5

24

85

21,8

27

21,5

25

30 sec Chair Stand test

Utrustning

Stol utan armstöd, tidtagarur och saturationsmätare.

Genomförande

Sittandes på stol (utan armstöd) som är ca 45cm höjd. Patienten ska göra så många uppresningar som möjligt inom 30 sekunder med armarna korslagda över bröstkorgen. Instruera och låt patienten försöka en gång innan du testar. Om patienten inte klarar detta får man prova med handstöd. Starta tidtagningen med ”NU” och räkna antal uppresningar under 30 sekunder. Obs: patienten ska ställa sig upp till rakt stående varje gång. Ta saturation innan och efter test.

Instruktion till patienten: ”Gör så många uppresningar som möjligt, så snabbt du kan och på ett säkert sätt. Börja när jag säger NU”.

Normalvärden:

Antal uppresningar under 30 sekunders Chair Stand test.

Ålder

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

Kvinnor

12-17

11-16

10-15

10-15

9-14

8-13

4-11

Män

14-19

12-18

12-17

11-17

10-15

8-14

7-12