Navigera till sidans huvudinnehåll

Samordnade insatser

Stöd för samordnade insatser mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län.

Utskrivningsprocessen utgår från aktuell lagstiftning och syftar till en trygg och säker vård och omsorg för personer som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från både kommunen och Region Jönköpings län.

Gemensamma processer, överenskommelser kopplat till arbetssätt samt stöd för följsamhet och utveckling bidrar till god samverkan.