Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Anmälan enligt smittskyddslagen

En läkare som misstänker eller konstaterar en allmänfarlig eller annan anmälningspliktig sjukdom ska utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren. Anmälan till smittskyddsläkaren görs även vid svårigheter i samband med smittspårning, bristande följsamhet till förhållningsregler eller vid byte av behandlande läkare enligt smittskyddslagen.