Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Covid-19

Med ett föränderligt epidemiologiskt läge och ökande kunskaper, så ändras och uppdateras informationen hela tiden. Se till att alltid titta på den senaste versionen på webben och inte på en pappersutskrift. Presentationerna från webb-föreläsningarna om smittspårning och hushållskontakter hittar du under Smittskydd och Vårdhygiens utbildningar - Presentationer 2020 - Smittskyddsläkaren informerar.