Navigera till sidans huvudinnehåll

3SF Vårmöte 28-30 mars Elite Stora Hotellet Jönköping

imagekegb.png

Tisdag 28 mars

12.00 Lunch

13.00 Presentation

 • Allmän information om konferensen
 • Presentation och tillfälle att lära känna varandra, samtal i mindre grupper

14.30 Fika

15.00

 • Rotavirus och vaccinmotstånd, 2 h Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare Region Jönköping

17.00 Avslutning

19.00 Gemensam middag på Elite Stora Hotellet i Jönköping

Onsdag 29 mars

08.30

 • Smitta i förskolan, 30 min, Linda Trönnberg Fohm
 • Antibiotikasmart Sverige - förskola, 30 min, Marianne Bengtsson SME Västra Götaland
 • Har vi ett utbrott? Handläggning av vanligt förekommande förskolefrågor, 30 min, Kajsa Lundqvist m.fl. SME Västra Götaland

10.00 Fika

10.30

 • Tuberkulos hos barn och BCG vaccination, 45 min, Sahar Nejat, bitr. smittskyddsläkare SME Stockholm           
 • Mässling - sjukdomsinformation, 45 min, Malin Bengnér, smittskyddsläkare SME Jönköping

12.00 Lunch

13.00

 • Mässlingsutbrott, 30 min, Joanna Nederby Öhd SME Stockholm

13.30 Föreläsningar med Peter Gröön SME Stockholm

 • Smittskyddsjuridik – barnkonventionen, egen sekretess mm, 1 h, Peter Gröön, jurist SME Stockholm
 • När får barn bestämma själv, olika tyckande från föräldrarna

14.30  Fika

 • Fortsättning och STI hos unga – teori och praktik, 1 h, Peter Gröön

16.00 Årsmöte

 • Lönestatistik

17.00 Avslutning

Middag på egen hand

Torsdag 30 mars

08.30 Smittskyddshändelser

 • Resistenta pneumokocker, 30 min – Karin Persson SME Stockholm och Rose-Marie Fält SME Skåne
 • Botulism, 20 min - Malin Tihane SME Stockholm
 • EHEC utbrott, 15 min - Malin Tihane SME Stockholm
 • EHEC utbrott, 30 min Matilda Bragd SME Jönköping

10.00  Fika

10.30 Examensarbeten från utbildningen i Smittskydd och Vårdhygien

 • Veronica Woxén, SME Stockholm, 20 min
  Självskattad kunskap om pneumokockvaccin bland sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin, och med olika lång vaccinationserfarenhet
 • Anna Hammarin, SME Stockholm, 20 min
  Förändring av resistensmönster hos MRSA i sår över tid – en jämförande tvärsnittsstudie
 • Henrik Mellström Dahlgren, SME Västra Götaland, 20 min
  Socio-economic characteristics impact on covid-19 mortality in region Västra Götaland

 

 • Avslutning

12.00 Lunch