Navigera till sidans huvudinnehåll

Ansvarsfördelning och praktiskt förfarande vid vaccination av regionens hälso- och sjukvårdspersonal

Ansvarsfördelning och praktiskt förfarande vid vaccination av regionens hälso- och sjukvårdspersonal

Verksamhetschefen

  • meddelas från ansvarig vaccinsamordnare eller apotekare när det finns vaccin tillgängligt för respektive kliniks personal.
  • ansvarar för att bedöma vilka medarbetare som har patientnära arbete på enheten. Detta innebär INTE att ni automatiskt kan inkludera alla som någon gång är nära en patient, tex labb-personal, röntgenpersonal, patologer, administrativ personal, chefer, tekniker mm. utan här måste ni som chefer göra ansvarfulla bedömningar. Det inkluderar INTE heller medarbetare som är särskilt centrala i verksamheten (om de inte arbetar patientnära vill säga) Eftersom andra samhällsviktiga funktioner INTE prioriteras ute i samhället måste vi föregå med gott exempel och inte heller göra detta.
  • risk för biverkningar kan det vara praktiskt att vaccinera personalstyrkan utspritt över veckan och gärna före ledig dag. Det är rimligt att prioritera ner personal som nyligen haft en Covid-19 infektion.
  • utser en eller flera behöriga ordinatörer på sin enhet. Detta ska vara en läkare, distriktssköterska, barnsjuksköterska eller annan sköterska med motsvarande kompetens inom vaccinationsområdet. Något generellt direktiv att ge vaccin, så som vid influensavaccination, finns ej.
  • ansvarar för att personal informeras om vaccinet (se separat information) och vaccinationsupplägget.
  • informerar personalen om att fylla i sin hälsodeklaration digitalt på Mittvaccin via särskilt klinikgemensam länk som skickats ut via apoteket. Skulle någon personal motsäga sig att utsedd ordinatör tar del av individens hälsodeklaration eller vid behov, journaluppgifter får detta lösas genom individuell överenskommelse via ordinatör på annan klinik eller i undantagsfall AME.
  • ansvarar för att kontakt upprättas med sjukhusapoteket på Ryhov och stämmar av om dag och tidpunkt för leverans. Vaccinet ska användas så snabbt som möjligt, men kan förvaras i (låst) kylskåp, Comirnaty i 5 dagar, Moderna i 30 dagar och AstraZeneca i 180 dagar.

Utsedd ordinatör

Alla sjuksköterskor