Navigera till sidans huvudinnehåll

BHK -registrering av observationer från och med juni 2022

Ett beslut från Programstyrgruppen för e-hälsotjänster i sista stund, innebär att MOA kommer leva kvar en bit in på 2023. Därför blir det inte aktuellt att använda Esmaker!

Eventuellt blir det ett avbrott i MOA under sommaren. Spara i så fall protokoll och mata in dem i höst när MOA fungerar igen.

OBS! Använd webläsaren Edge när du ska registrera i MOA.

Länk: http://webapp.rjl.se/moa