Navigera till sidans huvudinnehåll

Covid-19 vaccination på Särskilt boende för äldre, i hemtjänst och hemsjukvård

Kommunen ansvarar för att vaccinera personer på särskilt boende för äldre samt brukare med hemsjukvård och hushållskontakter till brukare med hemsjukvård.

Vårdcentralen ansvarar för att vaccinera brukare med enbart hemtjänstinsatser samt hushållskontakter till dessa.

Vårdcentralen ansvarar också för vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal samt omvårdnadspersonal som arbetar i nära kontakt med ovanstående grupper.

Förslag på ansvarsfördelning

Lokala variationer utifrån överenskommelse. 

Särskilda rutiner gäller i Jönköpings kommun

Medicinskt ansvarig sköterska i kommunen

 • Ta emot information om rutiner, leveranser mm. och kommunicerar vidare till enhetschefer och kommunala sköterskor. Upprätta lokala rutiner vid behov.

Enhetschefer särskilt boende för äldre

 • Se till att boende får hälsoformulär för underskrift och inhämta ev. medgivande från anhörig/god man. Förmedla formulären till ansvarig sköterska på boendet.
 • Tillsammans med sjuksköterska Informera personal på boendet om vaccinet, vilka biverkningar som kan förväntas hos brukarna mm.

 

 • Informera personal om personalvaccination och svara på frågor.
 • Förse personal med underskrivna intyg som de kan ta med till VC för att visa att de tillhör prioriterad grupp för vaccination.
 • Tillsammans med VC säkerställa rutin för att säkra upp dos två till personalen efter tre veckor.

Sjuksköterska på särskilt boende för äldre och/eller i hemsjukvård

 • Se till att brukare och ev. anhöriga får muntlig och skriftlig information om den planerade vaccinationen.
 • Kontrollera vilka patienter som har waran-behandling och ta PK-prov ca en vecka innan planerad vaccination.
 • Kontrollera att hälsodeklaration är ifylld, stäm av ev. kontraindikationer och frågetecken med ansvarig läkare.
 • Ordinera vaccin (se separat instruktion) eller ser till att vaccin ordineras av behörig. Vid behov kontaktas ansvarig läkare på respektive VC för ordination.
 • Hämta vaccin på VC till boendet och se till att kylkedjan förblir intakt.
 • Förbered vaccin och administrera.
 • Registrerar given dos i svevac.
 • Upprätta bevakningslista för dos 2.
 • Upprätta bevakningslista för ”cath-up” för de som är inlagda på sjukhus eller växelboende etc.

Enhetschefer Hemtjänst

 • Se till att brukare får skriftlig information om vaccinationen,
 • Se till att brukare får hälsoformulär för underskrift och inhämta ev. medgivande från anhörig/god man, som brukaren sen tar med sig till vårdcentralen.
 • Förse brukare och hushållskontakt till brukare med intyg om att de tillhör prioriterad grupp för vaccination.
 • Upprätta bevakningslista för ”cath-up” för de som är inlagda på sjukhus eller växelboende etc.
 • Informera hemtjänstpersonal om personalvaccination och svara på frågor.
 • Förse personal med underskrivna intyg som de kan ta med till VC för att visa att de tillhör prioriterad grupp för vaccination.
 • Tillsammans med VC säkerställa rutin för att säkra upp dos två till personalen efter tre veckor.

Läkare på vårdcentral

 • Stötta sköterska på Säbo i frågor kring kontraindikationer mm.
 • Ordinera vaccin till boende på Säbo (om behörig personal saknas)
 • Skriva under ordination av akutläkemedel vid anafylaxi enligt generella direktiv (samma som vid influensavaccination)
 • Svara på frågor om vaccinet från patienter, anhöriga och personal

Sjuksköterska på vårdcentral

 • Tar emot och plockar över vaccin i kyl.
 • kontrollerar att kylkedjan varit intakt (2-8 grader).
 • Meddelar MAS om att vaccin ankommit.
 • Registrerar och bokför inkomna och utlevererade doser (antal doser, inte antalet flaskor)

Ansvarar också för vaccination av följande grupper:

 • Brukare med hemtjänst (som inte har samtidig hemsjukvård)
 • Hushållskontakter till gruppen ovan
 • Personal som arbetar i direkt kontakt med brukare med hemtjänst, hemsjukvård eller Särskilt boende för äldre.

 

 • Kontrollera vilka patienter från hemtjänstgruppen som har waran-behandling och ta PK-prov ca en vecka innan planerad vaccination.
 • Kontrollera att hälsodeklaration är ifylld, stäm av ev. kontraindikationer och frågetecken med ansvarig läkare.
 • Ordinera vaccin eller ser till att vaccin ordineras av behörig. Vid behov kontaktas ansvarig läkare för ordination.
 • Förbered vaccin och administrera enligt särskild rutin.
 • Registrerar given dos i Svevac.
 • Upprätta bevakningslista för dos 2.
 • Upprätta bevakningslista för ”catch-up” för de som är inlagda på sjukhus eller växelboende etc.