Navigera till sidans huvudinnehåll

Flöde för covid-19 vaccination på vårdcentral av personer med hemtjänst, deras hushållskontakter och personal inom kommunal vård och omsorg

I fas 1 av covid-19 vaccinationen prioriteras bl.a. personer med hemtjänstinsatser, hushållskontakter till den med hemtjänstinsatser och personal inom kommunal omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära sina brukare.

Det åligger primärvården att vaccinera ovannämnda grupper. Undantaget är de brukare som utöver hemtjänst också är inskrivna i hemsjukvård, dessa vaccineras då av hemsjukvården. Av logistikskäl kommer initialt vaccin endast distribueras till den största vårdcentralen i varje kommun som därmed får huvudansvaret för denna första fas av vaccinationen.

I Jönköpings kommun fördelas ansvaret på fem olika vårdcentraler. Detta kan såklart kräva ett nära samarbete vårdcentraler emellan för att vid behov stötta upp med bemanning.

Vaccinerande vårdcentraler fas 1

Det är viktigt att alla känner till vilka vårdcentraler som vaccinerar så att man lätt kan hänvisa patienter rätt. Alla vårdcentraler ska utse en vaccinationsansvarig läkare och gärna ytterligare någon person som kontaktperson.

Aneby

572 Aneby vårdcentral

Eksjö

510 Eksjö vårdcentral

Nässjö

511 Nässjö vårdcentral

Sävsjö

509 Sävsjö vårdcentral

Tranås

508 Tranås vårdcentral

Vetlanda

590 Vårdcentralen Aroma

Habo

521 Habo vårdcentral

Jönköping

Se nedan

Mullsjö

523 Mullsjö vårdcentral

Gislaved

543 Gislaveds vårdcentral

Gnosjö

549 Gnosjö vårdcentral

Vaggeryd

547 Vaggeryds vårdcentral

Värnamo

541 Väster vårdcentral

 

Vårdcentraler vaccination covid -19 Jönköpings kommun:

580 Läkarhuset Öster Jönköping

522 Rosenhälsans vårdcentral

582 Wetterhälsan

505 Hälsans vårdcentral 1

525 Gränna vårdcentral

Leveranser

Sjukhusapoteket levererar vaccin en gång per vecka, företrädelsevis måndag förmiddag. Vaccinet Comirnaty är hållbart max 5 dygn i kylskåp och måste således användas under den följande veckan. Om en vårdcentral ser att man inte kommer hinna vaccinera sin kvot måste man omgående kontakta andra vårdcentraler eller kommunen så att inget vaccin går till spillo. Om några enstaka doser blir över kan man vaccinera sjukvårdspersonal på enheten eller närliggande enhet.

Boka in patienter för vaccination

Alla hemtjänsttagare och deras hushållskontakter erhåller undertecknade intyg från aktuell hemtjänstenhet. De uppmanas därefter kontakta en vaccinerande vårdcentral för att boka tid. Inom kort kan det förhoppningsvis också bli möjligt för vårdcentralerna att erhålla listor över de personer som har hemtjänstinsatser så att man aktivt kan kalla dem som inte själva hört av sig.

Personal inom kommunal hälso- och sjukvård erhåller ett liknande intyg påskrivet av sin chef och uppmanas att vända sig till den VC som ligger närmst den aktuella arbetsplatsen.

MAS i respektive kommun är uppmanande att stämma av med respektive vårdcentral kring hur många vaccinationer som man har möjlighet att utföra och att anpassa utdelningen av intyg för prioriterad vaccination därefter.

Ersättning

Vaccinationen är kostnadsfri för patienten. Vårdcentralen ersätts med 270 kronor för varje given dos vaccin, förutsatt att den ges till rätt person utifrån upprättad prioriteringsordning och omgående registreras i svevac.

Flöde på VC

Säkerställ att ni har ett genomtänkt flöde för patienterna i lokalerna där avstånd alltid kan upprätthållas och som möjliggör att patienten kan fylla i sin hälsodeklaration före vaccinationen och övervakas i 15 minuter efter given vaccindos. Lämpligen erhåller patienten också tid för sin påfyllnadsdos i samband med besöket eller redan vid bokningen.