Navigera till sidans huvudinnehåll

Dos nummer två till dig som är under 65 år och fått en dos covid-19 vaccin från Astra Zeneca

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett mRNA-vaccin (Pfizers vaccin Comirnaty eller Covid-19 vaccine Moderna) som dos 2 till dem som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare) och som har fått en dos av Astra Zenecas vaccin (Vaxzevria). Den andra dosen med mRNA-vaccinet bör tas 12–15 veckor efter första vaccinationstillfället. Någon ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccin behövs inte.

Asta Zenecas vaccin är fortfarande godkänt för personer som är 18 år och äldre men på grund av ovanliga men allvarliga biverkningar har rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet används för personer som är födda 1956 eller tidigare, dvs för den som är 65 år och äldre.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan de personer som är under 65 år och som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, erbjudas en andra dos av samma vaccin efter 9-12 veckor om personen själv önskar det.

Möjliga fördelar med dos två med Astras vaccin

  • Bättre dokumenterad skyddseffekt
  • Man vet att man tålde dos 1 av vaccinet
  • Fler doser mRNA vaccin kan användas till icke-vaccinerade

Möjliga fördelar dos två med annat vaccin

  • Det är detta som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten som grundar sig på underlag från EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) och efter samråd med Läkemedelsverket.
  • Minimerar risken för den ovanliga men allvarliga biverkningen från Astras vaccin

Kort vetenskaplig bakgrund

Utifrån de analyser som gjorts av de ovanliga med allvarliga biverkning man sett av Astras vaccin har man ännu inte kunnat dra några generella slutsatser. De flesta som drabbats har varit kvinnor under 65 år som fick biverkningarna efter sin första vaccindos, men det är också en snedfördelning i materialet eftersom det mest har getts ”första doser”.

Studier pågår för att titta på effekten av att ge olika vaccin som dos ett och två och resultat från dessa studier förväntas kunna presenteras inom ett par månader. Skulle det i dessa studier mot all förmodan visa sig att skyddseffekten är sämre kan man ju tänka sig att ge ytterligare en dos vaccin då.

Data från andra studier och studier i laboratorier visar på likvärdig eller ibland till och med bättre skyddseffekt när man ger vaccin av två olika sorter. Bland annat har man sett tendenser till att Astras vaccin mer stimulerar det cellmedierade immunförsvaret (T-cellerna) medan Comirnaty från Pfizer mer stimulerar antikroppsbildningen.

Det finns inget som talar för att det på något sätt skulle kunna vara skadligt att vaccineras med olika vaccintyper.

Att ordinera dos 2

I samband med ordination av dos 1 har man i de flesta fall också ordinerat dos 2 och därmed behöver man inte göra någon ny bedömning eller ordination om man fortfarande vill ha Astra dos 2.  För de som väljer dos 2 av ett annat vaccin behöver man makulera ordinationen med Astra dos 2 och ordinera en dos Comirnaty eller Moderna, men någon ny hälsodeklaration behöver inte fyllas i. Denna ordination läggs då som dos 2.

Rekommendationen är att ingen ny ordination (av dos 1) ska ske av Astras vaccin till personer yngre än 65 år. I de fall detta blir aktuellt ska denna ordination göras av läkare, eftersom det då blir ett tydligt avsteg från en rekommendation.

Se vidare FAQ från Folkhälsomyndigheten