Navigera till sidans huvudinnehåll

En andra påfyllnadsdos rekommenderas till vissa grupper

Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccin skyddar mot sjukdom, allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds en andra påfyllnadsdos. Det innebär för denna grupp sammantaget en fjärde vaccindos.

Aktuella grupper för en andra påfyllnadsdos (dos 4)

Rekommendationen gäller:

  • Personer som bor på särskilt boende för äldre
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer som är födda 1957 och tidigare
  • Personer 18 – 64 år med Downs syndrom (fyllda 18 år)

Intervall, vacciner och dosering

En andra påfyllnadsdos (dos 4) rekommenderas när det gått minst 4 månader efter dos 3. För personer med Downs syndrom kan detta intervall kortas till 3 månader. 

Båda mRNA-vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech) eller Spikevax (Moderna) och det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid (Novavax) kan användas som påfyllnadsdos. 

Som påfyllnadsdos ges Spikevax alltid i halv ordinarie dos.

Comirnaty (Pfizer): extrados (dos 4) ges i ordinarie dos (0,3 ml)

Spikevax (Moderna): extrados (dos 4) ges i halv ordinarie dos (0,25 ml)

Nuvaxovid (Novavax): extrados (dos 4) ges i ordinariedos (0,5 ml)

Ordination och registrering

Påfyllnadsdos kräver att hälsodeklarationen fylls i på nytt och att en ny ordination görs.

Samma personer som har ordinationsrätt för dos 1 och 2 till vuxna får ordinera påfyllnadsdoser.

  • Doser som ges av regionen registreras i MittVaccin oavsett var tidigare vaccindoser finns registrerade.
  • Doser givna av kommunal vård registreras i Svevac oavsett var tidigare vaccindoser finns registrerade.

Ansvarsfördelning och utförande

Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare på särskilda boenden för äldre, och patienter inskrivna i hemsjukvård. Det vill säga de personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Vårdcentralen ansvarar för att vaccinera övriga personer som har hemtjänst.