Navigera till sidans huvudinnehåll

Hindra smittspridning vid besök på särskilt boende för äldre

Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är riskfaktorer för att drabbas av allvarlig sjukdom eller negativa konsekvenser som en följd. Därför är det viktigt att minska risken för smittspridning och att smitta förs in på särskilt boende för äldre. Besök kan utgöra en risk för smittspridning och bör arrangeras på ett säkert sätt som inte medför en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner.

Verksamhetsansvariga ansvarar för att besöksrutiner finns och är kända. Alla har ett personligt ansvar att skydda den boende. 

Säkra besök

Smittskydd vårdhygien ger följande råd för att genomföra besök till den boende på ett säkert sätt:

  • besök sker endast av friska personer
  • besökare ges förutsättningar att kunna hålla avstånd till andra som hen vanligtvis inte träffar 
  • besökare ges förutsättningar till handtvätt eller handdesinfektion och att det är lättillgängligt
  • besökare är noggrann med sin handhygien inför och efter besöket

Information till besökare

Vid besök är det lämpligt att informera om att:

  • stanna hemma när du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • håll avstånd till andra som du vanligtvis inte träffar
  • tvätta händerna före och efter besök eller använd handsprit
  • besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott