Navigera till sidans huvudinnehåll

Hindra smittspridning vid besök på särskilda boenden för äldre

Att begränsa riskerna för smittspridning på särskilda boenden för äldre är mycket angeläget. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är riskfaktorer för att drabbas av allvarlig sjukdom eller negativa konsekvenser som en följd. 

Besök kan utgöra en risk för smittspridning. Dessa bör därför arrangeras på ett säkert sätt som inte medför en ökad risk för smittspridning.  Alla har ett personligt ansvar att skydda den boende. 

Säkra besök

Verksamhetsansvariga ansvarar för att besöksrutiner finns. Smittskydd vårdhygien ger följande råd för att genomföra besök till den boende på ett säkert sätt:

  • besök sker endast av friska personer utan symtom
  • besökare ges information om verksamhetens besöksrutiner
  • besökare ges förutsättningar att kunna hålla avstånd till andra som hen vanligtvis inte träffar 
  • besökare ges förutsättningar till handtvätt eller handdesinfektion och att det är lättillgängligt
  • besökare är noggrann med sin handhygien inför, under och efter besöket
  • besök sker med fördel i den boendes lägenhet eller annan särskilt avsedd besöksmiljö

Information till besökare

Vid besök är det lämpligt att informera om att:

  • stanna hemma vid symtom, även vid bara milda symtom
  • håll avstånd till andra som du vanligtvis inte träffar
  • tvätta händerna ofta eller använd handsprit
  • besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott