Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar - Andningsskydd  för personal i vård och omsorg

När ska jag använda andningsskydd?

Andningsskydd används vid vård av patient med konstaterad covid-19 t.o.m. den sjunde dagen efter symtomdebut. Därefter vid aerosolgenererande procedurer tills patienten är smittfriförklarad.
Andningsskydd används även när det finns en stark misstanke om covid-19, d.v.s. vid typiska symtom och särskilt om det finns en känd exponering inom 14 dagar före symtomdebut.
Andningsskydd behövs inte vid enstaka, kortvariga arbetsmoment nära patient.

Andningsskydd används vid luftburna smittor som mässling, vattkoppor och öppen obehandlad lungtuberkulos.

Hur använder jag andningsskydd på ett säkert sätt?

Det här är viktigt vid användning av andningsskydd:

  • Andningsskyddet behöver provas ut med täthetskontroll före användning. Skägg och skäggstubb måste rakas bort. Instruktion täthetskontroll andningsskydd
  • Utför handdesinfektion före andningsskyddet tas på och efter att andningsskyddet tagits av.
  • Sätt på andningsskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Blås ut kraftigt medan du håller händerna runt andningsskyddets kanter. Ingen luft ska passera mellan hud och andningsskyddets kant.
  • Undvik att röra andningsskyddet när du har det på dig.
  • Andningsskyddet är engångs och slängs direkt efter användning.

Vilken sorts andningsskydd ska jag använda?

Vid covid-19 används andningsskydd utan ventil av typen FFP2.
Vid öppen obehandlad tuberkulos används andningsskydd av typen FFP3.

Hur länge kan man använda andningsskyddet?

Andningsskyddet kan användas upp till 4 timmar och det går bra att ha samma andningsskydd på sig hos flera vårdtagare i följd. Om andningsskyddet behöver justeras under användning måste händerna spritas både före och efter att andningsskyddet vidrörts. Ett andningsskydd som har tagits av får inte återanvändas.

Vad är det för skillnad på ett munskydd och ett andningsskydd?

Munskydd används som ett skydd mellan två individer som inte kan hålla avstånd och riskerar att hosta, nysa eller andas ut salivdroppar i ansiktet på den andra. Utandningsluften passerar till viss del igenom munskyddet och en del vid sidan av det. En stor del av fuktdropparna som kommer från munnen och näsan fastnar på munskyddets insida.

Ett andningsskydd är ett tättslutande skydd som filtrerar luften som man andas in och är till för att skydda den som bär det. Andningsskydd ska användas vid vård av covidpatient de första 7 dagarna efter symtomdebut, vid aerosolgenererande procedurer vid covid-19 till patienten smittfriförklarats och vid vård av patienter med luftburna smittor.

Finns det forskning som visar att andningsskydd är bättre än munskydd vid covid-19?

Det finns inga studier från riktig vård som ställer dessa två mot varandra. Studier på till exempel influensa har inte visat någon tydlig skillnad. Andningsskydd rekommenderas som en extra försiktighetsåtgärd. Droppsmitta betraktas fortfarande som den viktigaste smittvägen. Covid-19 smittar inte på långa avstånd. Andningsskydd ger skydd mot mycket små vätskedroppar på nära håll, under förutsättning att det används på korrekt sätt.

Det är möjligt att sådana små droppar kan finnas i tillräcklig mängd för att vid inandning orsaka smitta med covid-19, till exempel om man arbetar lång tid nära en patient som nyligen insjuknat i covid-19.

Ska vi ha andningsskydd även vid provtagning av patienter med misstänkt covid-19?

Nej. Provtagningen går fort. Använd skyddsutrustning enligt Hygienrutiner vid provtagning för SARS-CoV-2. Vid arbete med provtagning för covid-19 under stor del av arbetsdagen, kan verksamhetschef ta annat beslut efter samråd med Vårdhygien.