Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar - Andningsskydd  för personal i vård och omsorg

När ska jag använda andningsskydd?

Andningsskydd används vid luftburna smittor som mässling, vattkoppor och öppen obehandlad lungtuberkulos. Det används också vid vård av patient med konstaterad/ starkt misstänkt covid-19 t.o.m. den sjunde dagen efter symtomdebut. Därefter vid aerosolgenererande procedurer tills patienten är smittfriförklarad.

Hur använder jag andningsskydd på ett säkert sätt?

Det här är viktigt vid användning av andningsskydd:

  • Andningsskyddet behöver provas ut med täthetskontroll före användning. Skägg och skäggstubb måste rakas bort. Instruktion täthetskontroll andningsskydd
  • Utför handdesinfektion före andningsskyddet tas på och efter att andningsskyddet tagits av.
  • Sätt på andningsskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Blås ut kraftigt medan du håller händerna runt andningsskyddets kanter. Ingen luft ska passera mellan hud och andningsskyddets kant.
  • Undvik att röra andningsskyddet när du har det på dig.
  • Andningsskyddet är engångs och slängs direkt efter användning.

Hur länge kan man använda andningsskyddet?

Andningsskyddet kan användas upp till 4 timmar och det går bra att ha samma andningsskydd på sig hos flera vårdtagare i följd. Om andningsskyddet behöver justeras under användning måste händerna spritas både före och efter att andningsskyddet vidrörts. Ett andningsskydd som har tagits av får inte återanvändas.

Vad är det för skillnad på ett munskydd och ett andningsskydd?

Munskydd används som ett skydd mellan två individer som inte kan hålla avstånd och riskerar att hosta, nysa eller andas ut salivdroppar i ansiktet på den andra. Utandningsluften passerar till viss del igenom munskyddet och en del vid sidan av det. En stor del av fuktdropparna som kommer från munnen och näsan fastnar på munskyddets insida.

Ett andningsskydd är ett tättslutande skydd som filtrerar luften som man andas in och är till för att skydda den som bär det.