Navigera till sidans huvudinnehåll

Hygienrutiner vid vaccination mot covid-19

 Basala hygienrutiner gäller (SOSFS 2015:10);

  • Kortärmad arbetsdräkt.
  • Händer och underarmar ska vara fria ifrån klocka, smycken, bandage, förband, stödskenor. Naglarna ska vara korta och fria ifrån konstgjort material.
  • Handsprit före och efter varje vaccination
  • Handskar används om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor (Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter). Händerna spritas före och efter handskanvändning. Handskar ska bytas mellan varje patient. Välj i första hand vinylhandskar.

Avfallshantering

  • Släng använd spruta med nål utan att dela på dem i avfallsbehållare för stickande och skärande avfall.