Navigera till sidans huvudinnehåll

Information till patienter som kontrollodlas för MRB i slutenvården

Varför görs provtagningen?

För att förhindra spridning av multiresistenta bakterier tas prov på alla patienter som läggs in på sjukhus med ökad risk att bära på multiresistenta bakterier.

Multiresistenta bakterier är bakterier som blivit motståndskraftiga mot många antibiotika. De blir allt mer förekommande i samhället och när de orsakar infektioner kan de vara svåra att behandla. Oftast bär man bakterierna utan att ha symtom.

Ökad risk att bära på multiresistenta bakterier har den som

  • vårdats utomlands senaste 6 månaderna
  • har sår, infarter, diarré
  • är nyanländ till Sverige inom de senaste 24 månaderna

Hur går provtagningen till?

Prov tas med odlingspinnar från näsa, svalg, ändtarm och eventuella sår och infarter.

Om du ska ta provet inför inläggning på sjukhus kan du tyvärr inte göra det på provtagningscentral eller vårdcentralens laboratorium. Kontakta istället din vårdcentral för att boka tid hos sjuksköterska för provtagning.

Efter provtagningen

Det tar mellan 1-3 dagar att få svar på kontrollodlingen.
Om du har frågor, kontakta din behandlande läkare.