Navigera till sidans huvudinnehåll

Information till rektorer och skolsköterskor vid covid-19 smitta inom skolan

Varför får jag denna information?  

En person med konstaterad covid‐19 har varit i skolan när hen var smittsam. Andra personer i skolan kan därför ha blivit utsatta för smittrisk. Det är inte säkert att de blivit smittade eller att de blir sjuka, men de behöver informeras.

Vad behöver jag göra för att hjälpa till med smittspårningen och begränsa smittspridningen?

I samverkan med smittspårare behöver ni på skolan hjälpa till med att identifiera och informera de personer som kan ha blivit utsatta för smitta. Detta ska göras utan att avslöja identiteten på den person som insjuknat.

Främst avses personal och elever som vistats nära den smittsamma personen inomhus under längre tid eller vi ofta återkommande tillfällen. Smittsamhetsperioden räknas från 48 timmar innan personens symtom debuterade.

Generellt undantas personer som den smittade bara har träffat i korridoren, i matsalen, på bussen eller vid andra kortvariga kontakter. När det är en elev som är sjuk kan man i regel begränsa informationen till den aktuella klassen, även om eleven också haft enstaka lektioner tillsamman med andra elever.

De personer som kan ha utsatts för smitta ska erhålla informationsblad för närkontakter som du hittar här eller genom att söka på Smittskydd Vårdhygiens hemsida: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/smittskydd.

Behöver jag informera all personal och alla elever/ vårdnadshavare om att det finns smitta på skolan?

Nej, som regel räcker det med att man informerar de klasser eller arbetslag som direkt berörs. Om det uppstår en mer omfattande smittspridning på skolan kan det ändå vara klokt att gå ut med en mer allmän information om detta till personalen och elever/ vårdnadshavare, men informationsbladen för närkontakter ska bara delas ut till dem som bedöms som utsatta för smitta.

Behöver alla testa sig?

Den som har misstänkta symtom på covid-19 ska alltid stanna hemma och testa sig. Det gäller oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Den som har varit i kontakt med den smittsamma personen inom 2 meters avstånd under mer än 15 minuter (sammanlagt under ett dygn) räknas som närkontakt. Närkontakter som inte är vaccinerade rekommenderas att testa sig för covid-19, även utan symtom. Detta gäller för vuxna och barn från högstadieålder och uppåt. Närkontakter som är vaccinerade med två doser och yngre barn (låg- och mellanstadiet) rekommenderas endast testning vid symtom.

Främst avses alltså personal och elever som vistats nära den smittsamma personen inomhus under längre tid eller vi ofta återkommande tillfällen under den smittsamma perioden. Generellt undantas personer som den smittade bara har träffat i korridoren, i matsalen, på bussen eller vid andra kortvariga kontakter. När det är en elev som är sjuk kan man i regel begränsa informationen till den aktuella klassen, även om eleven också haft enstaka lektioner tillsamman med andra elever.

I väntan på provsvar får elever och personal fortsätta att vara på skolan så länge de känner sig fullt friska, men om möjligheten finns kan hemarbete för personalen uppmuntras.

Ställningstagande till andra åtgärder

Påminn om vikten av att hålla avstånd på skolan. Se över alla rutiner och se till att ni följer aktuella rekommendationer. Läs mer om detta på skolverkets hemsida https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet

Vid pågående smittspridning inom en klass, med flera fall samtidigt, kan man på högstadie- eller gymnasieskolor överväga tillfällig övergång till distansundervisning för den berörda klassen under en dryg veckas tid för att bryta smittkedjan. Rådgör gärna med smittskydd innan ni vidtar mer omfattande åtgärder än så.

Sekretess

Information om enskild person skall aldrig lämnas ut, om du inte fått tillåtelse av den enskilde att göra så. Den som kan ha utsatts för smitta har ingen rätt att få veta vem det är som är sjuk, bara att man kan ha utsatts för smitta och hur man ska förhålla sig.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du behöver ytterligare råd eller stöd är du välkommen att kontakta  Smittskydd tel. 010-242 23 07 under kontorstid vardagar.

Tack för din hjälp! Din insats är viktig för att begränsa smittspridningen av covid-19.