Navigera till sidans huvudinnehåll

Informationsblad till närkontakter covid-19

Genom smittspårning har det framkommit att du varit i nära kontakt med en person med covid-19. Det innebär att du kan ha utsatts för smitta och skulle kunna bli sjuk och smitta andra.

Så länge du känner dig fullt frisk behöver du inte provta dig och du kan fortsätta gå till arbete, skola, förskola och fritidsaktiviteter.

Om du får symtom

Var uppmärksam på symtom som snuva, ont i halsen, hosta, feber, huvudvärk, muskelvärk, andningsbesvär, magbesvär med diarré eller förlust av lukt- och smaksinne. Om du får symtom ska du stanna hemma tills du känner dig frisk.

Provtagning vid symtom rekommenderas bara till följande grupper:

  • patienter och omsorgstagare inom vård och äldreomsorg
  • personal som arbetar vårdtagarnära i hälso- och sjukvård inklusive tandvård, på särskilt boende eller korttidsenhet för äldre, inom hemtjänst eller på LSS-boende där det finns äldre personer
  • om du blivit uppmanad av sjukvården att provta dig vid symtom (kan t ex gälla personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller gravida kvinnor)
  • om en läkare bedömer att du behöver provtas

När är risken över?

Tiden från det att man smittas tills man blir sjuk är ofta 2-4 dagar, men kan variera från 2 till 14 dagar. När det gått mer än 14 dagar efter att du utsatts för smitta finns det inte längre någon risk för att bli sjuk från det smittotillfället.