Navigera till sidans huvudinnehåll

MittVaccin - utbildning

Rekommenderade e-learningfilmer för olika yrkesgrupper/roller.

Utbildningen i mitt vaccin sker i första hand via korta e-learningfilmer. 

Utbildningsfilmerna hittas på MittVaccins sidor (alternativt via Cambios kurskatalog)

E-learnings och utbildningsfilmer MittVaccin

Utöver utbildningsfilmerna förväntas du även ta del av rekommenderade arbetssätt och flöden.

Sjuksköterska med ordinationsrätt

För dig som är distriktssjuksköterska, barnsjuksköterska och annan sjuksköterska med ordinationsrätt för vaccin.

Följande e-learning filmer är rekommenderade för dig:

 • Navigering
  • Navigering
 • Kund och bokning
  • sök kund och lägg till kund
  • Boka tid
  • Navigering bokning
  • Ändra och avboka tid
 • Vaccinationsflöde personal med ordinationsrätt
  • Ordinationsrätt - bokad tid med hälsodeklaration
  • Ordinationsrätt - bara hälsodeklaration
  • Ordinationsrätt - ingen tid/hälsodeklaration

Totalt ca 16 minuters e-learning.

Ska du även hantera saldo för vaccin, se då också filmerna för ”hantera saldo”.

E-learnings och utbildningsfilmer MittVaccin

Läkare

För dig som är läkare och kommer ordinera vaccin.

Följande e-learning filmer är rekommenderade för dig:

 • Navigering
  • Navigering
 • Kund och bokning
  • sök kund och lägg till kund
  • Navigering bokning
 • Ordinera vaccination
  • Läkare -bokad tid med hälsodeklaration
  • Läkare - bara hälsodeklaration

Totalt ca 10 minuters e-learning.

E-learnings och utbildningsfilmer MittVaccin

Sjuksköterska utan ordinationsrätt

För dig som är sjuksköterska utan behörighet att ordinera vaccin.

Följande e-learning filmer är rekommenderade för dig:

 • Navigering
  • Navigering
 • Kund och bokning
  • sök kund och lägg till kund
  • Boka tid
  • Navigering bokning
  • Ändra och avboka tid
 • Administrera vaccination efter läkares ordination
  • Sjuksköterska - Hälsodeklaration med eller utan bokad tid
  • Sjuksköterska - ingen tid/hälsodeklaration

Totalt ca 16 minuters e-learning.

Ska du även hantera saldo för vaccin, se då också filmerna för ”hantera saldo”.

E-learnings och utbildningsfilmer MittVaccin

Tidboksadministratör

För dig som ska administrera tidbok på din enhet.

Rekommenderade arbetssätt

Följande e-learning filmer är rekommenderade för dig:

 • Navigering
  • Navigering
 • Kund och bokning
  • sök kund och lägg till kund
  • Boka tid
  • Navigering bokning
  • Ändra och avboka tid

E-learnings och utbildningsfilmer MittVaccin

ca 10 minuters e-learning för att se hur tidboken fungerar. Se rekommenderat arbetssätt "Administrera tidböcker i MittVaccin Journal" för hur du lägger upp tidboken och publicerar tider för patienter. 

Hantera saldo

För dig som ska ta emot vaccinleveranser och registrera svinn/kassation av vaccin. 

Rekommenderade arbetssätt

Följande e-learning filmer är rekommenderade för dig:

 • Navigering
  • Navigering
 • vaccinsaldo
  • hantera och lägga till vaccin
  • överföra vacccin till annan mottagning

Totalt ca 10 minuters e-learning.

E-learnings och utbildningsfilmer MittVaccin