Navigera till sidans huvudinnehåll

Praktisk information om influensavaccination 2022/2023

Influensavaccinet för säsongen 2022/2023 innehåller följande vaccinstammar:

  • Influensa A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus (genetisk grupp 6B.1A.5a.2)
  • Influensa A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus (genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2)
  • Influensa B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-likt virus (genetisk grupp V1A.3a.2)
  • Influensa B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)-likt virus (genetisk grupp Y3)

Det vanliga influensavaccinet heter liksom de senaste säsongerna Vaxigrip Tetra.

Till barn kan det vara aktuellt att ge det nasala vaccinet Fluenz Tetra.

På särskilt boende för äldre och till patienter >65 år med hemsjukvård ges i år det förstärkta influensavaccinet Fluad Tetra.

Beställning av vaccin

Det går bra att beställa vaccin from slutet av september.

Observera att om vaccin beställs på fredagen levereras det på tisdagen veckan efter.

Sjukhusens avdelningar och mottagningar beställer samtliga vaccin från sjukhusapoteket.

Beställning görs via beställningsportalen Raindance

Primärvården, kommunal hälso- och sjukvård, kvinnohälsovården, tandvården och barnhälsovården beställer vaccin direkt från distributör:

Vaxigrip Tetra - influensavaccin standarddos

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag.

Fluad Tetra – förstärkt influensavaccin avsett för brukare på SÄBO och till patienter >65 år med hemsjukvård

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag. Endast beställnig via telefon eller mail

Pneumovax - pneumokockvaccin

Fluenz Tetra - influensavaccin för barn

Blankett för ordination enligt generella direktiv

Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination av influensa och pnemuokocker.

Endast läkare kan ge ordination enligt generella direktiv. HSLF-FS 2017:37

Blanketter för ordination

Blanketter för underlag till registrering

Använd dessa blanketter för underlag till registrering vid vaccinationstillfällena: Blanketter för underlag till registrering

Akututrustning

Akututrustning vid vaccinationstillfällena

Flera vaccin samtidigt?

Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra):

  • Kan kombineras med vaccin mot covid-19 (alla sorter) och/eller pneumokockvaccin till vuxna

Vaccination med förstärkt influensavaccin (Fluad Tetra):

  • Kan kombineras med mRNA-vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Spikevax) och/eller pneumokockvaccin
  • Däremot rekommenderas 7 dagars mellanrum till det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid (innehåller eget adjuvans)

Barn:

För barn rekommenderas 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot covid-19 och andra vaccinationer, inklusive säsongsinfluensa. Orsaken till det är att man vill kunna skilja ut orsaken till eventuella biverkningar.

Blodförtunnande behandling

Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra): kan ges subkutant eller intramuskulärt

Förstärkt influensavaccin (Fluad Tetra): ska endast ges intramuskulärt

För patienter med blodförtunnande behandling gäller samma riktlinjer som vid vaccination mot covid-19, se Fakta-blad: Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Gratis vaccination

Vaccinet är gratis för alla som fyllt 65 år (även de som fyller 65 år sent på året) och samtliga i riskgrupper (se Vem ska vaccineras mot influensa och pneumokocker)

Anhöriga till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska erbjudas vaccin mot influensa och registreras i MittVaccin som riskgruppspatienter.

Kostnad - ersättning

Enheten som utfört vaccinationen får ersättning för vaccinkostnad efter att patienten registrerats i MittVaccin. Smittskydd ersätter kostnaden för vaccin för +65,  riskgruppspatienter samt vård- och omsorgspersonal. Utbetalning sker en gång per år.

Registrering i MittVaccin

Alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i MittVaccin.

Information om hur detta går till hittar du på MittVaccins sida på FS-webben 

Var noga med att kontrollera vaccinationstatus för att förhindra dubbelvaccinationer.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

Använd det vaccin som heter ”subvention” för personer som tillhör riskgrupp, hushållskontakter till patient med nedsatt immunförsvar och vårdpersonal med patientkontakt.

Information om vaccinationstider

  • Kom ihåg att publicera era vaccinationstider på ert kontaktkort på webbplatsen 1177.se och på er webbplats.
  • Samlad information om tid och plats publiceras av informationsavdelningen på 1177.se, i annonser i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och länets tidningar.