Navigera till sidans huvudinnehåll

Praktisk information om influensavaccination 2022/2023

Observera att vi ännu inte har all information om influensavaccineringarna för säsongen 2022. Sidan uppdateras.

Influensavaccinet för säsongen 2022/2023 innehåller följande vaccinstammar:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus (genetisk grupp 6B.1A.5a.2)
  • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus (genetisk grupp 3C.2a1b.2a.2)
  • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-likt virus (genetisk grupp V1A.3a.2)
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-likt virus (genetisk grupp Y3)

Det vanliga influensavaccinet heter liksom de senaste säsongerna Vaxigrip Tetra.

Till barn kan det vara aktuellt att ge det nasala vaccinet Fluenz Tetra.

På särskilt boende för äldre och till patienter >65 år med hemsjukvård ges i år det förstärkta influensavaccinet Fluad Tetra.

Beställning av vaccin

Det går bra att beställa vaccin from slutet av september.

Observera att om vaccin beställs på fredagen levereras det på tisdagen veckan efter.

Sjukhusens avdelningar och mottagningar beställer samtliga vaccin från sjukhusapoteket.

Beställning görs via beställningsportalen Raindance

Primärvården, kommunal hälso- och sjukvård, kvinnohälsovården, tandvården och barnhälsovården beställer vaccin direkt från distributör:

Vaxigrip Tetra - influensavaccin för vuxna och Fluad Tetra – förstärkt influensavaccin avsett för brukare på SÄBO och till patienter >65 år med hemsjukvård

Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag.

Pneumovax - pneumokockvaccin

Fluenz Tetra - influensavaccin för barn

Blankett för ordination enligt generella direktiv

Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination av influensa och pnemuokocker.

Endast läkare kan ge ordination enligt generella direktiv. HSLF-FS 2017:37

Blanketter för ordination

Blanketter för underlag till registrering

Använd dessa blanketter för underlag till registrering vid vaccinationstillfällena: Blanketter för underlag till registrering

Akututrustning

Akututrustning vid vaccinationstillfällena

Flera vaccin samtidigt?

Vanligt influensavaccin går att ge samtidigt som vaccin mot covid-19, ge ett vaccin i varje arm.

För förstärkt influensavaccin (som används på SÄBO) ska det däremot gå minst 7 dagar mellan influensa- och covid-vaccinationerna.

Influensavaccin (även förstärkt vaccin) går att ge samtidigt som pneumokockvaccin, ge ett vaccin i varje arm.

Gratis vaccination

Vaccinet är gratis för alla som fyllt 65 år, (även de som fyller 65 år sent på året) och samtliga i riskgrupper (se Vem ska vaccineras mot influensa och pneumokocker)

Anhöriga till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska erbjudas vaccin mot influensa och registreras i MittVaccin som riskgruppspatienter.

Kostnad - ersättning

Enheten som utfört vaccinationen får ersättning för vaccinkostnad efter att patienten registrerats i MittVaccin. Smittskydd ersätter kostnaden för vaccin för +65,  riskgruppspatienter samt vård- och omsorgspersonal. Utbetalning sker en gång per år.

Registrering i MittVaccin

Alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i MittVaccin.

Information om hur detta går till hittar du på MittVaccins sida på FS-webben 

Var noga med att kontrollera vaccinationstatus för att förhindra dubbelvaccinationer.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

OBS! Vårdpersonal som vaccineras ska registreras under "Vaxigrip Tetra (subvention)"

Information om vaccinationstider

  • Kom ihåg att publicera era vaccinationstider på ert kontaktkort på webbplatsen 1177.se och på er webbplats.
  • Samlad information om tid och plats publiceras av informationsavdelningen på 1177.se, i annonser i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och länets tidningar.