Navigera till sidans huvudinnehåll

Spikevax och Nuvaxovid rekommenderas inte till personer under 31 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Spikevax och Nuvaxovid INTE ska ges till personer som är yngre än 31 år. 

Varför tas detta beslut?

Alla vaccin mot covid-19 kan orsaka de mycket ovanliga biverkningarna myokardit (hjärtmuskelinflammation) och perikardit (hjärtsäcks-inflammation) hos framför allt yngre personer. Preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor tyder nu på att risken är något större för Spikevax (Moderna) jämfört med Comirnaty (Pfizer). Det finns även misstankar om att vaccination med Nuvaxovid ger en ökad risk.  Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att enbart Comirnaty används till personer som är 30 år eller yngre.

Kan Spikevax och Nuvaxovid användas till personer över 31 år?

Ja. Tydligast ser man den ökade risken hos personer som är 30 år eller yngre. Risken är störst i tonåren och större hos pojkar/män än hos flickor/kvinnor.

Jag har fått Spikevax eller Nuvaxovid, behöver jag vara orolig?

Risken att drabbas av myokardit/perikardit är mycket liten, även efter vaccination med Spikevax eller Nuvaxovid. De som har drabbats har oftast insjuknat efter bara några dagar. Har det gått mer än två veckor efter vaccindosen behöver du inte vara orolig för att drabbas.