Navigera till sidans huvudinnehåll

Statistik covid-19

Statistik över provtagning och antalet positiva prov i Region Jönköping län

Analys av SARS-CoV-2 har utförts av mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov sedan fredag 13 mars. Dessförinnan skickades prover till andra laboratorier (Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska) för analys av SARS-CoV-2.

imagea4hj.png

Diagrammet visar antal prov som är positiva för SARS-CoV-2 per analysdatum i Region Jönköpings län. Notera att samma patient kan förekomma upprepade gånger i diagrammet.

image9k35g.png

Diagrammet visar antal prov som analyserats (orange staplar) och andelen prov som är positiva (grå linje) för SARS-CoV-2 per vecka i Region Jönköpings län. Notera att samma patient kan förekomma upprepade gånger i diagrammet.