Navigera till sidans huvudinnehåll

Till dig som smittspårar covid-19

Ansvaret för att smittspårning utförs ligger på den läkare som ställer diagnos på en smittspårningspliktig sjukdom. I praktiken innebär det i regel den läkare som ordinerat det prov som påvisar sjukdomen. Läkaren kan antingen själv utföra smittspårningen eller överlåta den på en annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens.

Det är verksamhetschefens ansvar att avgöra om en person har rätt kompetens för smittspårning, men som ett minimikrav rekommenderas att följande punkter är uppfyllda:

1. Genomför webbutbildning i smittspårning

Folkhälsomyndigheten erbjuder en webbutbildning i smittspårningens grunder. Beroende på förkunskaper tar utbildningen ungefär 1,5 timme att genomföra. Utbildningen innehåller både generella delar om smittskyddslagen och smittspårning och mer specifika delar om hur man smittspårar covid-19.

Du hittar utbildningen här: Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder

2. Läs riktlinjer och PM

För att vara väl insatt i de nationella och lokala riktlinjer och rekommendationer som gäller behöver du läsa de dokument som finns samlade på Smittskydd Vårdhygiens hemsida. Alla som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning går till och även känna till rutiner för smittspårning inom vård och äldreomsorg.

Samtliga behöver vara väl förtrogna med följande dokument:

Smittspårning i vård och omsorg

Smittskyddsblad

3. Bevaka nyheter från Smittskydd Vårdhygien

Det kommer ofta nya eller uppdaterade riktlinjer. För att alltid få del av viktig information rörande smittspårning bör du bevaka nyheter från Smittskydd Vårdhygien, genom att lägga till taggen Smittskydd och vårdhygien bland Mina taggar på Mina nyheter.

Du kan även prenumerera på nyheter från Smittskydd Vårdhygien. Då får du ett mail när en nyhet publiceras. Du aktiverar din prenumeration här: Prenumerera