Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination av vård- och omsorgspersonal

Vård- och omsorgspersonal rekommenderas vara vaccinerad med tre doser vaccin mot covid-19 (gäller från 18 års ålder). Inför hösten 2022 finns inte någon rekommendation om någon ytterligare påfyllnadsdos till personal som inte tillhör en riskgrupp. 

Med nuvarande virusvarianter och vaccin hjälper vaccination inte särskilt effektivt mot smitta eller smittspridning, medan skyddet mot allvarlig sjukdom består. Även med en ny påfyllnadsdos bedöms risken för smittspridning och behovet av sjukfrånvaro hos vårdpersonal påverkas endast marginellt och därför bedömer inte Folkhälsomyndigheten att det finns någon större vinst med att vaccinera vårdpersonal. Även om vaccinen är säkra så måste det finnas en tydlig nytta för att det ska vara försvarbart att rekommendera vaccin till stora grupper unga friska personer.