Navigera till sidans huvudinnehåll

Vaccination av regionens hälso- och sjukvårdspersonal

Prioritering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination av personalgrupper inom fas 2 fokuserar på medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner (65 år och äldre) inom fas 1 och 2.

Övrig personal kommer erbjudas vaccination via sin vårdcentral tillsammans med resten av allmänheten i fas 4 eller tidigare beroende på ev. andra riskfaktorer.

Vaccination av semestervikarier

Semestervikarier som tillhör den begränsade medarbetargrupp i somatisk slutenvård  ska prioriteras vaccination. 

Ansvarsfördelning och förberedelser

Verksamhetschefen

 • meddelas från ansvarig vaccinsamordnare eller apotekare när det finns vaccin tillgängligt för respektive kliniks personal.
 • ansvarar för att bedöma vilka medarbetare som har patientnära arbete på enheten. Detta innebär INTE att ni automatiskt kan inkludera alla som någon gång är nära en patient, tex labb-personal, röntgenpersonal, patologer, administrativ personal, chefer, tekniker mm. utan här måste ni som chefer göra ansvarfulla bedömningar. Det inkluderar INTE heller medarbetare som är särskilt centrala i verksamheten (om de inte arbetar patientnära vill säga) Eftersom andra samhällsviktiga funktioner INTE prioriteras ute i samhället måste vi föregå med gott exempel och inte heller göra detta.
 • risk för biverkningar kan det vara praktiskt att vaccinera personalstyrkan utspritt över veckan och gärna före ledig dag. Det är rimligt att prioritera ner personal som nyligen haft en Covid-19 infektion.
 • utser en eller flera behöriga ordinatörer på sin enhet. Detta ska vara en läkare, distriktssköterska, barnsjuksköterska eller annan sköterska med motsvarande kompetens inom vaccinationsområdet. Något generellt direktiv att ge vaccin, så som vid influensavaccination, finns ej.
 • ansvarar för att personal informeras om vaccinet (se separat information) och vaccinationsupplägget.
 • informerar personalen om att fylla i sin hälsodeklaration digitalt på Mittvaccin via särskilt klinikgemensam länk som skickats ut via apoteket. Skulle någon personal motsäga sig att utsedd ordinatör tar del av individens hälsodeklaration eller vid behov, journaluppgifter får detta lösas genom individuell överenskommelse via ordinatör på annan klinik eller i undantagsfall AME.
 • ansvarar för att kontakt upprättas med sjukhusapoteket på Ryhov och stämmar av om dag och tidpunkt för leverans. Vaccinet ska användas så snabbt som möjligt, men kan förvaras i (låst) kylskåp, Comirnaty och Moderna i 30 dagar och AstraZeneca i 180 dagar.

Utsedd ordinatör

Alla sjuksköterskor

Val av vaccin

 • Personer som är 65 år och äldre bedöms ha en hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Samtidigt är risken mycket låg för allvarliga biverkningar av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria i den här åldersgruppen. Därför rekommenderas fortsatt vaccination med Astra Zenecas vaccin för personer som är 65 år och äldre.
 • Personer som är 64 år och yngre rekommenderas att inte vaccineras med Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare.
 • Personer som är 64 år och yngre, och som tidigare har fått en dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Pfizers/BioNTechs Comirnaty eller Modernas COVID-19 Vaccine Moderna)
  9–15 veckor efter Vaxzevria.

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, tex transplanterade, pågående tung cytostatika behandling etc. rekommenderas i första hand Comirnaty eller Moderna. I dessa fall gäller också ett kortare intervall mellan doserna med 3 respektive 4 veckor. 

Cath-up vaccination

För medarbetare som inte finns på plats i en första vaccinationsomgång får man inom enheten försöka organisera en uppsamlingsomgång med minst 5-11 personer som då kan vaccineras samtidigt.  Är man inte tillräckligt många får man försöka samverka med andra enheter så att man tillsammans gör åt med en vaccinationsflaska inom 6 timmar. 

Påfyllning med Dos 2

Varje enhet får levererat dos 2 av AstraZenecas vaccin efter 9-12 veckor. Det verkar här som ett längre intervall mellan dos 1 och 2 ger ett bättre svar. För Comirnaty och Moderna rekommenderas nu 6 veckors intervall och from v 24, 7 veckors intervall.

Behov av mer vaccin

Har ni påbörjat vaccination på er enhet eller om er enhet deltagit i massvaccinations-simulering men saknar doser för en del medarbetare. I så fall ska ni meddela covid-19vaccination@rjl.se om hur många ytterligare doser vaccin ni behöver. Gäller det endast enstaka doser (<10) bör ni i första hand stämma av med någon närliggande enhet för att se om de har doser över eller vill samordna en ”beställning”. Vi kan inte leverera mindre än 10 doser i taget.

Vaccindoser över

Spara obruten flaska i kyl på enheten. Dela med er till andra enheter vid förfrågan. Om man lämnar vidare mer än 10 doser vill vi gärna meddelas vilken enhet som får dessa. Enstaka doser som blir över behöver ju användas inom 6 timmar från flaskan påbörjats. Vid sådant tillfälle måste man aktivt kontakta andra enheter för att erbjuda dem dessa. Doserna ska inte ges till personal som inte arbetar patientnära.