Beställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade


Tolkverksamheten Region Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet.

Visa detaljer

Visa

Tolkcentralen har teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Vill du beställa eller avbeställa?

Tolkuppdrag

Beställare