Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Beställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten Region Jönköpings län erbjuder tolktjänst till döva, dövblinda och hörselskadade som bor eller vistas i länet.

Tolkcentralen har teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Beställa eller avbeställa

Vill du beställa eller avbeställa?

Tolkuppdrag

Är tolkuppdraget återkommande?

Beställare