Navigera till sidans huvudinnehåll

För ett bra liv i en attraktiv region!

Bild från Region Jönköpings län

Smittskydd och vårdhygien

Om god vårdhygien och stöd för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Bild från Region Jönköpings län

Regelverket för hjälpmedel

Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och stöd till förskrivare av hjälpmedel.

Bild från Region Jönköpings län

Barns rättigheter

FN:s konvention om barns rättigheter är svensk lag. Lär dig mer om barnkonventionen.

Bild från Region Jönköpings län

Röntgen

Allt du behöver veta för att remittera till länets röntgenenheter.

Bild från Region Jönköpings län

Vårdval

För vårdgivare med avtal enligt lagen om valfrihetssystem för primärvård och ögonsjukvård.

Bild från Region Jönköpings län

Metoder vid innovation, lärande och förnyelse

Qulturum erbjuder metoder och verktyg för systematiskt förbättringsarbete.