Navigera till sidans huvudinnehåll

Region Jönköpings läns webbplats för personal inom hälso- och sjukvård.

Händer som tvättas i ett handfat.

Smittskydd och vårdhygien

Om god vårdhygien och stöd för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Rullstolsburen man tillsammans med sjukgymnast i träningslokal.

Regelverket för hjälpmedel

Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och stöd till förskrivare av hjälpmedel.

Pojke får armen undersökt av sjuksköterska.

Barns rättigheter

FN:s konvention om barns rättigheter är svensk lag. Lär dig mer om barnkonventionen.

Röntgenassistent vid en stor röntgenapparat.

Röntgen

Allt du behöver veta för att remittera till länets röntgenenheter.

Två sjuksköterskor tränar på en vårddocka i en säng.

Vårdval

För vårdgivare med avtal enligt lagen om valfrihetssystem för primärvård och ögonsjukvård.

Vårdpersonal sträcker upp händerna med stickade vantar i olika varianter.

Metoder vid innovation, lärande och förnyelse

Qulturum erbjuder metoder och verktyg för systematiskt förbättringsarbete.