Navigera till sidans huvudinnehåll

Vi jobbar för ett bra liv i en attraktiv region!

Kvinna, undersköterska, tittar med varm blick på en äldre patient.

Smittskydd och vårdhygien

Smittskyddsarbetet i Region Jönköpings län har till syfte att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Bild från Region Jönköpings län

Regelverket för hjälpmedel

Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning och ett stöd till förskrivare av hjälpmedel.

Bild från Region Jönköpings län

Barnkonventionen

Sedan 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att det blivit ännu viktigare att vi som möter barn i vår vardag har kunskap att arbeta utifrån lagen. I en webbutbildning kan du lära dig mer om barnkonventionen.

Bild från Region Jönköpings län

Röntgen

Information om röntgen och att skriva remiss till röntgenenheterna i länet

Bild från Region Jönköpings län

Vårdval

För vårdgivare som har avtal eller är intresserade av avtal med Region Jönköpings län enligt lagen om valfrihetssystem.

Bild från Region Jönköpings län

Metoder vid innovation, lärande och förnyelse

Qulturum erbjuder aktiviteter och program om metoder och verktyg att använda i verksamheters systematiska förbättringsarbete.