Navigera till sidans huvudinnehåll

Regelverket för hjälpmedel

Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är Region Jönköpings läns och kommunernas riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning. Informationen är i första hand ett stöd till förskrivare av hjälpmedel.

Hjälpmedel är produkter och/eller tjänster som efter en individuell bedömning förskrivs till en person för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet. Produkten/tjänsten kan användas av personen själv och/eller närstående eller personal.

Regionen och kommunerna i Jönköpings län ansvarar för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i länet.

Målet med produkterna/tjänsterna inom området är att

  • förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga
  • kompensera för aktivitetsbegräsning och/eller delaktighetsinskränkning, behålla eller öka trygghet

Produkterna/tjänsterna är en del i omsorg samt vård och behandling och frikopplas inte från andra enligt lag beslutade insatser. Åtgärden ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen samt följa de etiska principer för prioritering som gäller för hälso- och sjukvård. Åtgärderna ska ges på lika villkor för alla invånare i länet.

Regelverket gäller i Region Jönköpings län och i samtliga kommuner. Reglerna är beslutade av våra politiker.

Behandlingsriktlinjer och metoder

Aktuella behandlingsriktlinjer inom respektive område hittar du i Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd och rekomenderade metoder i Vårdhandboken.

Sortiment

Information om aktuella produkter inom respektive område hittar du i sortimentslistanWebSesam eller Sesam LMN.

Regelverk för olika hjälpmedelsområden

Under respektive rubrik finns information om vilka regler som gäller för det aktuella hjälpmedelsområdet.

Det finns information om vem som förskriver, vilka kriterier som gäller vid bedömning av behov, mål med produkten, eventuellt egenansvar m fl uppgifter.

Audionommottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010-242 17 35

Audionommottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö
571 81 Nässjö
010-243 33 00

Audionommottagningen
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
010-244 74 90

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping
010-242 87 00

Hörselhabiliteringen
Länssjukhuset Ryhov, hus M4
551 85 Jönköping
010-242 52 65

Gemensamt telefonnummer: 036-30 01 50

TeamOlmed
Pjäsgatan 2
553 05 Jönköping

TeamOlmed
Tingshuset Björkvägen 2
575 33 Eksjö

TeamOlmed
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Syncentralen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
010 - 242 16 40