Navigera till sidans huvudinnehåll

Vårdval

Här finns information till vårdgivare som har avtal eller är intresserade av avtal med Region Jönköpings län enligt lagen om valfrihetssystem. Vårdval i Jönköpings län ska stärka invånarnas inflytande, tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens och styra mot önskvärda resultat.