Navigera till sidans huvudinnehåll

Samverkan inom vårdval

I Region Jönköpings läns avtal med leverantörer inom vårdval betonas vikten av samverkan på olika nivåer. Här finns länkar till de viktigaste forumen för samverkan.

Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Vårdnivåer och samverkan mellan primärvården och specialistsjukvården regleras i Region Jönköpings läns Fakta-dokument. Vårdenheter inom vårdval ska följa dessa överenskommelser och även delta i att ta fram och revidera Fakta-dokument.

Medicinska programgrupper

Region Jönköpings läns medicinska programgrupper inom olika specialiteter är länsövergripande och underställda sjukvårdens ledningsgrupp. Gruppernas huvuduppgift är att främja samverkan och samordning mellan olika verksamheter och vårdnivåer. Kallelser och dokumentation finns under ämnet ledning i Region Jönköpings läns intranät.
Medicinsk programgrupp primärvård, begränsad behörighet (nytt fönster)

MPG-forum

MPG-forum är ett möte mellan sjukvårdens ledningsgrupp och respektive programgrupp. MPG-forum anordnas två gånger om året som en del i arbetet med regionens budget och verksamhetsplan.
Dokumentation från MPG-forum, begränsad behörighet (nytt fönster)

Storgrupp sjukvård

Storgrupp sjukvård är en arena för möten om strategiska frågor mellan regionens ledningsgrupp och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården. Kallelser och dokumentation finns under ämnet Ledning i regionens intranät.
Storgrupp sjukvård, begränsad behörighet (nytt fönster)

Primärvårdsforum

Region Jönköpings län arrangerar primärvårdsforum för vårdcentralernas verksamhetsansvariga två gånger om året.

Primärvårdsforum, Region Jönköpings läns intranät

Samverkan med länets kommuner