Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställa språktolk i Jönköpings län

Höglandet och Jönköping

Boka språktolk för kontakt- och telefontolkning

Värnamo och Gislaved

För patienter/kunder som har behov av språktolk kan du göra en beställning via invandrarbyrån, Värnamo kommun och Gislaveds kommun.

Mer information om tolktjänst

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ta hänsyn till bland annat vilken kulturell och språklig bakgrund kunden/patienten har. Det innebär att personalen, om det behövs, ska använda tolk när de informerar.

Texttolktjänsten Jönköpings kommun kan användas dygnet runt. Mellan 17.00 och 07.30 sker en automatisk vidarekoppling via SOS Alarm.

Adress
Tolkcentralen
Länsjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping
Besöksadress
Hus M4