Navigera till sidans huvudinnehåll

Behörigheter och loggning Cosmic Insight

Behörigheter

Tillgång till patientuppgifter begränsas genom den enskilde användarens behörighet. Användare som genomgått grundutbildning om Insight kan genom Insight-ansvariga på sin klinik ansöka om grundbehörighet till Insight och kan då identifiera patienter. Grundutbildningen består av en 15 minuter lång PowerPoint-presentation.

Alla användare med grundbehörighet i Insight kan följa publika frågor och resultat via Insights bibliotek. Användarna kan även följa publika dashboards med en samling av frågor eller skapa egna dashboards med frågor som är relevanta för den enskilda användaren.

Särskild behörighet krävs för att kunna skapa frågor i Insight. För detta krävs särskild utbildning som ges via sektion e-hälsa. Under breddinförandet sker detta för representanter för alla kliniker inom den specialiserade vården under hösten 2024.

Loggning

Resultatet i Insight redovisas alltid först anonymt. Användare med grundbehörighet i Insight kan också identifiera vilka patienterna är och arbeta vidare med patienterna direkt i Cosmic. När patienter identifieras (eller görs identifierbara) loggas patienterna som är inkluderade i urvalet till användaren.

Sekretessregler

Samma lagar och regler som för övriga Cosmic gäller för Insight:

I Cosmic läggs journal upp på samtliga patienter som söker hälso- och sjukvård inom Region Jönköpings län. Journalen omfattar alla vårdenheter (primärvård och specialistvård) och alla professioner, men som personal har du bara rätt att ta del av uppgifter på de patienter du har en vårdrelation till.

Del 6 - Journalens uppbyggnad och struktur i Cosmic-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

I Cosmic Insight innebär det:

  • Användare kan titta på anonym data för frågor utan att riskera att se något de inte har behörighet att se.
  • Innan användaren väljer identifierbart och/eller identifierat läge ska användaren försäkra sig om att denne har rätt att se informationen (dvs att användaren har en vårdrelation till patienterna i urvalet).
  • Användaren loggas när resultat i Insight visas i identifierbart och/eller identifierat läge.