Navigera till sidans huvudinnehåll

Comprima 3.7 aktuell systeminformation

Här kan du ta del av aktuell systeminformation som rör det digitala dokumentarkivet Comprima 3.7 Informationen riktar sig till dej som använder  Comprima i ditt arbete

Det går inte att öppna sekretessklassade dokument via journalreferensen i journalen i Cosmic

Det är ett känt fel i Comprima som orsakar att det inte går att öppna sekretessklassade dokument via journalreferensen i journalen i Cosmic. För att kunna se dessa dokument måste användaren gå via "Externa applikationer/ Comprima". 

Fel vid uthopp från journalanteckningen i Cosmic till Comprima

I vissa fall fungera inte uthoppet från journalanteckningen i Cosmic till Comprima. Följande tillfällen har identifierats.

 1. En större mängd dokument än 10 har skannats in samtidigt.
  Detta medför problem för regionens webbläsare, då dessa inte klara så långa strängar i URL (länkar). Dokumenten finns att läsa i Externa applikationer.
  För att undvika detta problem, rekommenderar vi att inte skanna in mer än 10 dokument åt gången. Observera att detta inte gäller vid inskanning via Comprima Desktop i arkiven.
 2. Dokumenttypen ”Övrigt” har valts vid inskanningstillfället.
  Det har visat sig att Comprima har en bugg som medför att systemet inte kan uppfatta Å,Ä eller Ö. Resultatet för användaren vid dessa tillfällen blir att uthoppsprocessen inte kommer vidare. Ett sätt att komma vidare i dessa situationer är att trycka F5. Då presenteras en lista med alla dokument som finns på vårdenheten rörande aktuell patient.

Rättning av detta fel kommer att ske vid nästa uppgradering av Comprima

Läsa gamla bifogade filer

Efter uppgradering till R8.2.05 uppstår det ibland problem när man försöker läsa gamla bifogade filer.

Det som händer är att det i vissa fall visas en dialog-ruta med texten:

”Comprimadokumentets referens har sparats felaktigt. COSMIC kommer försöka åtgärda problemet genom att ta bort den felaktiga delen av referensen. Vill du fortsätta?”

Om man svarar ”JA” kommer i de flesta fall filen att öppnas.

På vissa enheter blir det dock följande svar när man klickar på ”JA” :

”Inga dokumentnivåer” (dokumentet visas inte)

I detta fall får man gå till ’Externa applikationer/Comprima’ och söka upp dokumentet.

Ny version av Comprima

2019-05-22 skedde en uppgradering till Comprima 3.7. Uppdaterade manualer och arbetsbeskrivningar finns.

Comprima är ett digitalt arkivsystem för exempelvis journalhandlingar. Inskannade journalhandlingar kan nås via Cosmic. Den som arbetar i Arkivet med att skanna in journalhandlingar, loggar in i Comprima via Start/Alla program/ Comprima Desktop. Andra typer av dokument, exempelvis personalakter kan också nås via denna inloggning.

Rekommenderad skannerinställning för TW-Brother ADS-1700W

För att uppnå bästa kvalitet vid skanning av dokument i Cosmic/Comprima med skannern TW-Brother ADS-1700W , rekommenderas följande inställnigar:

 

Bildtext

 • Upplösning: 300 x 300
 • Skantyp : Auto
 • Dokumentstorlek: A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum)
 • Duplexskanning: Bindning på långsidan

Skapa en ny profil genom att trycka på (+).
Skriv texten " Scanna journal Cosmic".
Sätt inställningar enligt bilden.
Välj " Spara".

Om du inte vill skapa en  profil själv kan "Foto" rekommenderas.
Glöm inte att ändra " Dokumentstorlek" till A4.
Vid val av  profilen "Text" blir texten något sämre och är därför inte vad som rekommenderas.  

Beställning av pappersjournal och mikrofilm

Beställning av pappersjournal och mikrofilm sker via Cosmic/Externa applikationer/Comprima. De mikrofilmade journalerna finns under mappen Gammal journal

Arbetsbeskrivning för denna process finns i Manual Beställa journal från Arkivet via Cosmic/Comprima

Personal i arkiven hanterar beställning/utlåning/återlämning via inloggning i Comprima Desktop 3.7. Cosmic-användarna kan se om gammal journal finns och göra beställningar via Cosmic i Comprima Webb 3.7. Man kan dock inte se själv om journalen är utlånad eller inte och man kan heller inte själv registrera vidareutlåning av journalen utan måste då vända sig till arkiven.

Arbetsbeskrivning för hur personal i Arkiven hanterar beställning/utlåning/återlämning av pappersjournal finns i Manual Registrering av journaler i Arkiven Beställning/Utlåning/Återlämning.
Indexering av inskannade dokument

Alla dokument är inskannade via en fastställd indexering så att de ska vara lätta att hitta.

Nationell spärrtjänst och loggningsfunktioner

I nuläget är funktionerna för att hantera spärrar via Nationella spärrtjänsten och loggfunktionen vid uthopp från Cosmic till Comprima inte aktiv i vår installation av Comprima 3.7. Fortsatt arbete kommer att ske med dessa funktioner.

När används Comprimas olika delar?

 • Comprima 3.7 Webb: Du använder Comprima via din inloggning i Cosmic, som en del av ditt arbete i patientjournalen.
 • Comprima 3.7 Desktop: Du använder Comprima via användarnamn och lösenord. I ditt arbete i Arkivet gör du inskanningar av dokument i Comprima, lånar ut arkiverade pappersjournaler, mikrofilm etc. Du kan också vara användare av Comprima i samband med hantering av personalakter. Observera att dessa två delar av Comprima Desktop inte har någon koppling till varandra. Vad du kan läsa och göra i respektive del, styrs av behörighetstilldelning. Du loggar i Comprima Desktop via Start – Alla program- Comprima Desktop

För övrig information se mappar Manualer, Rekommenderade arbetssätt samt Övrigt. 

Ansvariga

Systemägare: Anette Peterson, hälso-sjukv.strateg, Folkhälsa och sjukvård
Systemförvaltare: Mårten Ärlig, sektion e-hälsa
Kontaktperson: Susann Menyer, sektion e-hälsa