Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic utbildningspaket - stöd till Superanvändare

Varje medarbetare inom Region Jönköpings län ansvarar för att utifrån sin roll ha relevant kunskap om Cosmic och förhålla sig till fastställda riktlinjer och arbetssätt.
Journalen har en tvärprofessionell uppbyggnad, men olika professioner kan ha specifika områden att arbete med och hålla sig uppdaterad kring.

Riktlinjer, regelverk och nyhetsflöde

Del 1-9 Grundpaket för inblick och förståelse för Cosmic

Detta paket är tänkt att kunna användas för introduktion av nya medarbetare och studenter, liksom för repetitionsutbildning för samtliga medarbetare. Vår förhoppning att ni som superanvändare kan ha nytta av detta introduktionspaket för framtida introduktionsinsatser och repetitionsutbildningar.

Med följande områden lägger vi grunden till ett gott och säkert användande av Cosmic. Utbildningspaketen hittar du under rubrikerna Cosmicutbildning del 1-9 och Cosmicutbildning del 10-11.

Del 1-9 är aktuella för samtliga professioner och samtliga specialiteter. Med påbyggnad av del 10-11 kan sedan en fördjupning av olika områden ske med stöd av eLearning och aktuella manualer för Region Jönköpings län. Genom en enhetlig användning av systemet säkrar vi att ”patientens väg genom vården” blir så säker som möjligt. Med en strukturerad och standardiserad vårdinformation skapar vi trygghet och säkerhet genom tillgänglig och sökbar information som underlag för beslut om åtgärder och insatser.

Med dessa baskunskaper i botten kan man sedan bygga vidare med specifika processinriktade insatser för olika patientgruppers behov, t ex remiss- och journalmallar för olika utredningar och behandlingar. Det kan innebära journalmallar med mindre fritext, fler färdiga fält att fylla i numeriska värden eller olika valalternativ och kan ses som en checklista för vad som bör gås igenom för en patient inom en viss grupp. Viktigt att tillägga är att mallar av denna karaktär förstås alltid kan kompletteras med fritext vid behov.

Det kommer t ex att skapas nya funktioner i systemet kopplat till kommande nationella riktlinjer för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Mer information om detta kommer under hösten.