Navigera till sidans huvudinnehåll

eFrikort - Elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

Välkommen att gå med i eFrikortstjänsten - du som är privat vårdgivare eller privat tandläkare!

I maj 2019 införde Region Jönköpings län ett elektroniskt frikort som ersatte tidigare frikort i papper. Via personnumret känner systemet av om frikortsgränsen är uppnådd eller om patienten ska betala och i så fall hur mycket.

För både patienter och vårdgivare är det fördelaktigt att så många som möjligt är anslutna till eFrikortstjänsten. Det blir enklare för patienten som inte behöver spara kvitton för efterregistrering eller beställa intyg för att visa frikortsstatus men också enklare för alla anslutna vårdgivare som direkt ser patientens frikortsstatus.

eFrikort - 1177 Högkostnadsskydd

Från april 2024 är systemet eFrikort anslutet till den nationella tjänsten för högkostnadsskydd. Det innebär att patienter kan följa sin högkostnadssumma via 1177 på webben och i 1177-appen. 

För att den enskilda patientavgiften ska kunna visas på 1177 Högkostnadsskydd krävs det att även den privata vårdigaren (inkl. tandvården) har nationellt HSA-ID.

För att läggas till i den nationella HSA-katalogen behöver du som privat vårdgivare vända dig till ett ombud som erbjuder denna tjänst.

eFrikort för privata vårdgivare som använder Cosmic

För privata vårdgivare i Jönköpings län som använder Cosmic som journalsystem innebär eFrikort inget förändrat arbetssätt. Kassa-/receptionspersonal jobbar vidare i Cosmic. eFrikortstjänsten och  Cosmic pratar automatiskt med varandra.

Efterregistrering av kvitton görs i webbapplikationen för eFrikort och för att göra det behöver du ett tjänsteID-kort (SITHS) och vara registrerad i en HSA-katalog, med särskild roll för det här uppdraget. Du behöver även en kortläsare till tjänsteID-kortet.

Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se eller e-halsa@rjl.se.

eFrikort för privata vårdgivare som inte använder Cosmic

För privata vårdgivare som inte använder Cosmic erbjuder Region Jönköpings län en webbapplikation för eFrikort. Med hjälp av webbapplikationen kan du logga in och registrera patientavgifter samt se patientens frikortsstatus.

För att arbeta i webbapplikationen behöver du ha ett tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i den nationella HSA-katalogen med särskild roll för det här uppdraget. TjänsteID-kort (SITHS) är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som identifierar varje användare. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Du behöver också en kortläsare till tjänsteID-kortet.

Här nedan kan du läsa om hur du gör för att beställa tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog.

Kostnad

Att skaffa ett tjänsteID-kort (SITHS) kostar en engångssumma vid anskaffningstillfället och därefter betalas en avgift per år.

Du som är privat vårdgivare och inte har ett tjänsteID-kort (SITHS), gör så här om du vill ansluta dig

 1. Beställ tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort. Läs mer om hur du gör på Ineras webbplats: Beställ SITHS.
  Det finns flera aktörer som kan utfärda tjänsteID-kort (SITHS). Via länken ovan, Beställ SITHS, hittar du aktörerna under rubriken Privata SITHS-ombud.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS), antingen en intern i datorn eller en extern läsare som du kopplar in via USB. Leverantören av tjänsteID-kortet kan ge dig råd kring kortläsare.
 3. Be de som utfärdat ditt SITHS-kort att lägga in ”EFK;Användare” i fältet systemroll (SysRole) i HSA-katalogen.
 4. Be de som utfärdat ditt SITHS-kort att ge dig ett "medarbetaruppdrag" i HSA-katalogen om du inte redan har detta. (Mottagningar/Kliniker som är anslutna till Praktikertjänst får hjälp med detta av Praktikertjänsts HSA-administration.)
 5. Skriv på anslutningsavtal med Region Jönköpings län. Till höger på denna sida under Relaterat innehåll finns tre dokument som gäller vid anslutning till eFrikort.
  Dokument Anslutningsavtal Vårdgivare – RJL och dokument Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal Vårdgivare – RJL ska fyllas i och skickas in till
  Evelina Örn, Regionledningskontoret, Box 1024, 551 11 Jönköping.
  Det tredje dokumentet Bilaga A Instruktion Leverantör CGI är information och behöver inte skickas.
 6. När allt är klart får du en länk till webbapplikationen för eFrikortstjänsten och användarmanual.
 7. Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se eller vardval@rjl.se eller e-halsa@rjl.se.

Du som är privat vårdgivare och redan har någon form av tjänsteID-kort (SITHS) – här kan du verifiera kortets giltighet

 1. Testa ditt tjänsteID-kort på Ineras testsida, SITHS - Testsida för Kort och Certifikat.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS). Kontakta någon av leverantörerna av tjänsteID-kort för att få råd kring kortläsare.
 3. Därefter måste du registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort (”EFK;Användare”) i fältet systemroll (SysRole) och ett "medarbetaruppdrag" för din arbetsplats i HSA-katalogen om du inte redan har detta, hanteras av verksamhetens IT-kontaktpersoner.

eFrikort för privata tandläkare

Du som är privat tandläkare och inte har ett tjänsteID-kort (SITHS), gör så här om du vill ansluta dig

 1. Beställ tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort. Läs mer om hur du gör på Ineras webbplats: Beställ SITHS.
  Det finns flera aktörer som kan utfärda tjänsteID-kort (SITHS). Via länken ovan, Beställ SITHS, hittar du aktörerna under rubriken Privata SITHS-ombud.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS), antingen en intern i datorn eller en extern läsare som du kopplar in via USB. Leverantören av tjänsteID-kortet kan ge dig råd kring kortläsare.
 3. Be de som utfärdat ditt SITHS-kort att lägga in ”EFK;Användare” i fältet systemroll (SysRole) i HSA-katalogen.
 4. Be de som utfärdat ditt SITHS-kort att ge dig ett "medarbetaruppdrag" i HSA-katalogen om du inte redan har detta. (Mottagningar/Kliniker som är anslutna till Praktikertjänst får hjälp med detta av Praktikertjänsts HSA-administration.)
 5. Skriv på anslutningsavtal med Region Jönköpings län. Till höger på denna sida under Relaterat innehåll finns tre dokument som gäller vid anslutning till eFrikort.
  Dokument Anslutningsavtal Vårdgivare – RJL och dokument Bilaga 1 Personuppgiftsbiträdesavtal Vårdgivare – RJL ska fyllas i och skickas in till
  Evelina Örn, Regionledningskontoret, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
  Det tredje dokumentet Bilaga A Instruktion Leverantör CGI är information och behöver inte skickas.
 6. När allt är klart får du en länk till webbapplikationen för eFrikortstjänsten och användarmanual.
 7. Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se eller e-halsa@rjl.se.

Så här gör du som är privat tandläkare och redan har någon form av tjänsteID-kort (SITHS) – här kan du verifiera kortets giltighet

 1. Testa ditt tjänsteID-kort på Ineras testsida, SITHS - Testsida för Kort och Certifikat.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS). Kontakta någon av leverantörerna av tjänsteID-kort för att få råd kring kortläsare.
 3. Därefter måste du registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort (”EFK;Användare”) i fältet systemroll (SysRole) och ett "medarbetaruppdrag" för din arbetsplats i HSA-katalogen om du inte redan har detta, hanteras av verksamhetens IT-kontaktpersoner.

Nationell tjänst för frikort

Inera har utvecklat en nationell tjänst för frikort (högkostnadsskydd), som gör att patientens frikortsstatus syns hos vårdgivare i alla regioner som är anslutna till tjänsten. Denna nationella tjänst anslöts bl.a. Region Jönköping till under april 2024.

Om du inte är ansluten till eFrikort

Patienten kan få ett intyg utskrivet vid en mottagning eller centralreception som är ansluten till eFrikortstjänsten som visar frikortsstatus. Intyget visas upp hos privat vårdgivare, privat tandläkare eller hos vårdaktör utanför Jönköpings län som inte är ansluten till eFrikort.

Frågor eFrikort

Frågor och svar om eFrikort

Är det någon skillnad på SITHS-kort, tjänsteID-kort, e-tjänstekort och säkra kort?
Svar: Nej, det är många olika namn för samma sak. Det som är gemensamt är att de alla innehåller ett tjänstecertifikat (SITHS) och för SIS-godkända kort även en personlig e-legitimation.

Hur fungerar det om jag arbetar på två olika orter/arbetsplatser? Fungerar mitt SITHS-kort i eFrikortstjänsten.
Svar: Ja men du behöver ha behörighet till eFrikort för båda arbetsgivarna och båda arbetsgivarna måste vara anslutna till eFrikort.

Patienten har fått ett frikort som bara är giltigt några månader. Hur beräknas frikort?
Svar: Under en 12-månadersperiod ska patienten bara behöva betala 1300 kr i patientavgift. Om patienten på 9 månader kommit upp i 1300 kronor, så har hen fri sjukvård de resterade 3 månaderna av denna 12-månadersperiod. Det räknas från besöksdatum och inte faktura eller betaldatumet.

Får patienten ändra giltighetstiden på sitt frikort genom att stryka gamla besök?
Svar: Nej

Patienten har stämplar/kvitton från besök i ett annat landsting/region eller från en privat vårdgivare som ännu inte är ansluten till eFrikortssystemet. Finns dessa med i eFrikort?
Svar: Nej

Patienten har besökt en vårdgivare utanför länet eller en privat vårdgivare och tror att hen kommit över frikortsgränsen och betalat för mycket. Hur kontrollerar patienten det?
Svar: Det är patientens ansvar att ha koll på sina besök och kostnader. Patienten måste kunna visa upp kvitton på besöken för att dessa skall kunna efterregistreras av vårdcentraler, centralreceptioner eller patientkontoret.

Betyder eFrikort att patienten får ett plastkort som ska dras vid vårdbesök?
Svar: Nej, personnumret är frikortet. eFrikortstjänsten kommer att vara integrerad med Cosmic, T4 och Paratus (ambulansverksamheten) och känner av frikortsstatus. Inget plastkort eller stämpelhäfte behövs. Och inga kvitton behöver sparas mer än från privata vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort. Om patienten besökt eFrikortsansluten vårdgivare finns information gällande eFrikortstatus på kassakvittot som kan begäras i receptionen.

Hur ska patienten göra om hen ska på besök i annat landsting/region där eFrikort inte är infört eller hos privat vårdgivare som inte är ansluten.
Svar: Mottagningar som är anslutna till eFrikort kan skriva ut ett intyg som visar frikortsstatus som patienten får ta med och visa vid vårdbesök.

Hur ska jag som privat vårdaktör eller privat tandläkare och som inte är ansluten till eFrikort agera om patienten hävdar att hen har frikort?
Svar: Kan inte patienten visa upp ett intyg, ska full betalning tas ut. Blir det fel får återbetalning ske via patientadministrationen. Vårdmottagningar som är anslutna till eFrikort kan skriva ut ett intyg som visar frikortsstatus och som patienten kan visa vid besöket.

Vad händer om patienten betalat för mycket t.ex. vid ett vårdbesök hos en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort?
Svar: Patienten kan kontakta patientadministrationen på något av sjukhusen för att få hjälp att få patientavgiften återbetald.

Vad gör jag om en patient inte vill vara med?
Svar: Det går bra att begära utträde ur eFrikort om man inte vill att avgifterna ska hanteras elektroniskt. Alla uppgifter tas då bort direkt och ingenting finns sparat. Patienten måste fylla i en utträdesblankett och skicka in den till Verksamhetsstöd och service, område ekonomi, Region Jönköpings län. Patienten måste därefter själv spara sina kvitton och hålla reda på summan av sina avgifter. Blankett finns under relaterat innehåll.

Beställa e-tjänstekort och registrera dig i HSA-katalog

Beställ SITHS

Utbildning/information

Använd er gärna av systemleverantörens användarhandbok och webbutbildning:
Handbok

Webbutbildning

Informationsmaterial

Litet informationskort

Kort som hänvisar till mer info på 1177.se, beställ genom kommunikation@rjl.se

Hög med kort med information om eFrikort att lämna till patient