Navigera till sidans huvudinnehåll

eFrikort - Elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

Välkommen att gå med i eFrikortstjänsten - du som är privat vårdgivare eller privat tandläkare!

I maj 2019 införde Region Jönköpings län ett elektroniskt frikort som ersätter tidigare frikort i papper. Via personnumret känner systemet av om frikortsgränsen är uppnådd eller om patienten ska betala och i så fall hur mycket.

För både patienter och vårdgivare, är det fördelaktigt att så många som möjligt är anslutna till eFrikortstjänsten. Det blir enklare för patienten som inte behöver spara kvitton för efterregistrering eller beställa intyg för att visa frikortsstatus men också enklare för alla anslutna vårdgivare som direkt ser patientens frikortsstatus.

eFrikort för privata vårdgivare som använder Cosmic

För privata vårdgivare i Jönköpings län som använder Cosmic som journalsystem innebär eFrikort inget förändrat arbetssätt. Kassa-/receptionspersonal jobbar vidare i Cosmic. eFrikortstjänsten och  Cosmic pratar automatiskt med varandra.

Efterregistrering av kvitton görs i webbapplikationen för eFrikort och för att göra det behöver du ett tjänsteID-kort (SITHS) och vara registrerad i en HSA-katalog, med särskild roll för det här uppdraget. Du behöver även en kortläsare till tjänsteID-kortet.

Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se

eFrikort för privata vårdgivare som inte använder Cosmic

För privata vårdgivare som inte använder Cosmic erbjuder Region Jönköpings län en webbapplikation för eFrikort. Med hjälp av webbapplikationen kan du logga in och registrera patientavgifter samt se patientens frikortsstatus.

För att arbeta i webbapplikationen behöver du ha ett tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i den nationella HSA-katalogen med särskild roll för det här uppdraget. TjänsteID-kort (SITHS) är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som identifierar varje användare. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Du behöver också en kortläsare till tjänsteID-kortet.

Här nedan kan du läsa om hur du gör för att beställa tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog.

Kostnad

Att skaffa ett tjänsteID-kort (SITHS) kostar cirka X (uppdateras inom kort) kronor vid anskaffningstillfället och därefter betalas avgift per år med cirka X (uppdateras inom kort) kronor.

Du som är privat vårdgivare och inte har ett tjänsteID-kort (SITHS), så här gör du om du vill ansluta dig

 1. Beställ tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort. Läs mer om hur du gör på Ineras webbplats: Beställ och ändra SITHS.
  Det finns flera aktörer som kan utfärda tjänsteID-kort (SITHS). Via länken ovan, Beställ och ändra SITHS hittar du aktörerna under rubriken Beställ tredjepartsanslutning till SITHS.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS), antingen en intern i datorn eller en extern läsare som du kopplar in via USB. Leverantören av tjänsteID-kortet kan ge dig råd kring kortläsare.
 3. Be de som utfärdat ditt SITHS kort att lägga in ”EFK;Användare” i fältet systemroll (SysRole) i HSA-katalogen.
 4. Be de som utfärdat ditt SITHS kort att ge dig ett "medarbetaruppdrag" i HSA katalogen om du inte redan har detta. (Mottagningar/Kliniker som är anslutna till Praktikertjänst får hjälp med detta av Praktikertjänsts HSA-administration.)
 5. Skriv på ett anslutningsavtal med Region Jönköpings län. Anslutningsavtal finns under relaterat innehåll.
 6. När allt är klart får du en länk till webbapplikationen för eFrikortstjänsten och tillgång till utbildningsmaterialet.
 7. Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se eller vardval@rjl.se

Du som är privat vårdgivare och redan har någon form av tjänsteID-kort (SITHS) – här kan du verifiera kortets giltighet

 1. Testa ditt tjänsteID-kort på Ineras testsida, SITHS - Testsida för Kort och Certifikat.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS). Kontakta någon av leverantörerna av tjänsteID-kort för att få råd kring kortläsare.
 3. Därefter måste du registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort (”EFK;Användare”) i fältet systemroll (SysRole) och ett "medarbetaruppdrag" för din arbetsplats i HSA-katalogen om du inte redan har detta, hanteras av verksamhetens IT-kontaktpersoner.

eFrikort för privata tandläkare

Du som är privat tandläkare och inte har ett tjänsteID-kort (SITHS), så här gör du om du vill ansluta dig

 1. Beställ tjänsteID-kort (SITHS) och registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort. Läs mer om hur du gör på Ineras webbplats: Beställ och ändra SITHS.
  Det finns flera aktörer som kan utfärda tjänsteID-kort (SITHS). Via länken ovan, Beställ och ändra SITHS hittar du aktörerna under rubriken Beställ tredjepartsanslutning till SITHS.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS), antingen en intern i datorn eller en extern läsare som du kopplar in via USB. Leverantören av tjänsteID-kortet kan ge dig råd kring kortläsare.
 3. Be de som utfärdat ditt SITHS kort att lägga in ”EFK;Användare” i fältet systemroll (SysRole) i HSA-katalogen.
 4. Be de som utfärdat ditt SITHS kort att ge dig ett "medarbetaruppdrag" i HSA katalogen om du inte redan har detta. (Mottagningar/Kliniker som är anslutna till Praktikertjänst får hjälp med detta av Praktikertjänsts HSA-administration.)
 5. Skriv på ett anslutningsavtal med Region Jönköpings län. Anslutningsavtal finns under relaterat innehåll.
 6. När allt är klart får du en länk till webbapplikationen för eFrikortstjänsten och tillgång till utbildningsmaterialet.
 7. Frågor om eFrikort hänvisas till opv@rjl.se eller ehalsa@rjl.se

Så här gör du som är privat tandläkare och redan har någon form av tjänsteID-kort (SITHS) – här kan du verifiera kortets giltighet

 1. Testa ditt tjänsteID-kort på Ineras testsida, SITHS - Testsida för Kort och Certifikat.
 2. Du behöver även en kortläsare till ditt tjänsteID-kort (SITHS). Kontakta någon av leverantörerna av tjänsteID-kort för att få råd kring kortläsare.
 3. Därefter måste du registrera dig i en HSA-katalog med roll för eFrikort (”EFK;Användare”) i fältet systemroll (SysRole) och ett "medarbetaruppdrag" för din arbetsplats i HSA-katalogen om du inte redan har detta, hanteras av verksamhetens IT-kontaktpersoner.

Inera planerar nationell tjänst

Inera utvecklar en nationell tjänst för frikort. När den är i drift kommer patientens frikortsstatus att synas hos vårdgivare i alla regioner som har en elektronisk frikortslösning. Och patienten ser sin frikortsstatus via e-tjänst på 1177.se. Den nationella tjänsten är planerad att tas i drift under 2023.

Om du inte är ansluten till eFrikort

Patienten kan få ett intyg utskrivet vid en mottagning eller centralreception som är ansluten till eFrikortstjänsten, ett intyg som berättar om frikortsstatus. Intyget visas upp hos privat vårdgivare, privat tandläkare eller hos vårdaktör utanför Jönköpings län som inte är ansluten till eFrikort.

Frågor eFrikort

Frågor och svar eFrikort, FAQ

 1. Måste jag ansluta mig direkt, när tjänsten startar i slutet av mars?
  Svar: Nej, det går bra att ansluta sig när som helst. Beställ e-tjänstekort och registrera dig i HSA-katalog via Inera AB (Beställ och ändra SITHS).
 2. Är det någon skillnad på SITHS-kort, tjänsteID-kort, e-tjänstekort och säkra kort?
  Svar: Nej, det är många olika namn för samma sak. Det som är gemensamt är att de alla innehåller ett tjänstecertifikat (SITHS) och för SIS-godkända kort även en personlig e-legitimation.
 3. Hur fungerar det om jag arbetar på två olika orter/arbetsplatser? Fungerar mitt SITHS-kort i e-Frikortstjänsten.
  Svar: Ja men du behöver ha behörighet till eFrikort för båda arbetsgivarna och båda arbetsgivarna måste vara anslutna till eFrikort.
 4. Patienten har fått ett frikort som bara är giltigt några månader. Hur beräknas frikort?
  Svar: Under en 12-månadersperiod ska patienten bara behöva betala 1200 kr i patientavgift. Om patienten på 9 månader kommit upp i 1200 kronor, så har hen fri sjukvård de resterade 3 månaderna av denna 12-månadersperiod. Det räknas från besöks datum och inte faktura eller betaldatumet.
 5. Får patienten ändra giltighetstiden på sitt frikort genom att stryka gamla besök?
  Svar: Nej
 6. Kan patienten slänga sitt högkostnadskort med stämplar i?
  Svar: Ja, efter patienten fått hjälp av personal vid sin vårdmottagning att registrera sina besök i eFrikort. Därefter räcker det med att ange sitt personnummer hos de mottagningar som är anslutna.
 7. Patienten har stämplar/kvitton från besök i ett annat landsting/region eller från en privat vårdgivare som ännu inte är ansluten till e-frikortssystemet. Finns dessa med i eFrikort?
  Svar: Nej
 8. Patienten har besökt en vårdgivare utanför länet eller en privat vårdgivare och tror att hen kommit över frikortsgränsen och betalat för mycket. Hur kontrollerar patienten det?
  Svar: Det är patientens ansvar att ha koll på sina besök och kostnader. Patienten måste kunna visa upp kvitton på besöken, för att dessa skall kunna efterregistreras av vårdcentraler eller centralreceptioner (patientkontoret).
 9. Betyder eFrikort att patienten får ett plastkort som ska dras vid vårdbesök?
  Svar: Nej, personnumret är frikortet. eFrikortstjänsten kommer att vara integrerad med Cosmic, T4 och Paratus (ambulansverksamheten) och känner av frikortsstatus. Inget plastkort eller stämpelhäfte behövs. Och inga kvitton behöver sparas mer än från privata vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort. Om patienten besökt eFrikorts ansluten vårdgivare finns information gällande eFrikortstatus på kassakvittot, som kan begäras i receptionen.
 10. Hur ska patienten göra om hen ska på besök i annat landsting/region där eFrikort inte är infört eller hos privat vårdgivare som inte är ansluten.
  Svar: Mottagningar som är anslutna till eFrikort kan skriva ut ett intyg som visar frikortsstatus som patienten får ta med och visa vid vårdbesök.
 11. Hur ska jag som privat vårdaktör eller privat tandläkare och som inte är ansluten till eFrikort agera om patienten hävdar att hen har frikort?
  Svar: Kan inte patienten kan visa upp ett intyg, skall full betalning tas ut. Blir det fel får återbetalning ske via patientadministrationen. Vårdmottagningar som är anslutna till eFrikort kan skriva ut ett intyg som visar frikortsstatus och som patienten kan visa vid besöket.
 12. Vad händer om patienten betalat för mycket, kanske vid ett vårdbesök hos en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort?
  Svar: Patienten kan kontakta patientadministrationen på något av sjukhusen för att få hjälp att få patientavgiften återbetald.
 13. Hur gör jag med patienter från EU, turister, asylsökande och utlandssvenskar?
  Svar: Var uppmärksam på vilken kategori patienten tillhör. Kolla med Yvonne vad som gäller för asylsökande och utlandssvenskar.
 14. Vad gör jag om en patient inte vill vara med?
  Svar: Det går bra att begära utträde ur eFrikort om man inte vill att avgifterna ska hanteras elektroniskt. Alla uppgifter tas då bort direkt och ingenting finns sparat. Patienten måste fylla i en utträdesblankett och skicka in den till Verksamhetsstöd och service, område ekonomi, Region Jönköpings län. Patienten måste därefter själv spara sina kvitton och hålla reda på summan av sina avgifter. Blankett finns under relaterat innehåll.

Beställa e-tjänstekort och registrera dig i HSA-katalog

Beställ och ändra SITHS, Inera AB

Utbildning/information

Deltagare vid utbildning/information om eFrikort 3-4 april ansvarar för att introducera/informera övriga medarbetare i sin verksamhet.
Presentation utbildning eFrikort 3-4 april 2019

Här når du leverantörens användarhandbok.
Användarhandbok eFrikort 3.1 (CGI nytt fönster)

Informationsmaterial

Litet informationskort

Kort som hänvisar till mer info på 1177.se, beställ genom kommunikation@rjl.se

Hög med kort med information om eFrikort att lämna till patient

Affisch

Affisch i A4 att sätta upp vid kassa/reception med information till patient. Finns i två versioner; färg och svartvit. Skrivs helst ut i färg men om inte det är möjligt i svartvitt.

Digitala informationsskärmar

Bildspel till Digitala informationsskärmar